Aktualności

Najnowsze informacje.

Porozmawiajmy o emisji czyli jak nowe wydanie DAB – 08 wpłynie na działalność laboratoriów

26.07.2016

Tekst DAB-08 wyd. 2 z dnia 30.05.2016 r. został opracowany w Polskim Centrum Akredytacji w uzgodnieniu z Ministerstwem Środowiska, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, a także z uwzględnieniem opinii Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Środowiska. Nowelizacja dokumentu związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542) oraz aktualizacją normy PN-EN 14181 (Emisja ze źródeł stacjonarnych - zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych). 

więcej

Fluorowane gazy cieplarniane - konsekwencje stosowania oraz użytkowania

11.07.2016

Konwencja klimatyczna Ramowa Konwencja ONZ w sprawie Zmian Klimatu, zwana „Konwencją Klimatyczną” została sporządzona 9 maja 1992 roku w Nowym Jorku oraz podpisana na Międzynarodowej Konferencji ONZ dotyczącej Środowiska i Rozwoju, w Rio de Janeiro oraz weszła w życie w dniu 21 marca 1994 roku. 

Głównym celem Konwencji Klimatycznej jest ograniczenie ilości gazów cieplarnianych w atmosferze do poziomu, który "zapobiegłby niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny" oraz ustabilizowanie ich emisji w takim okresie, by ekosystemy w sposób naturalny mogły się przystosować do zmian klimatu. 

więcej

Program Konferencji Kierownik Laboratorium XXI wieku

29.06.2016

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji Kierownik Laboratorium XXI wieku - POSTAW NA LUDZI, POSTAW NA ROZWÓJ. Poruszane tematy pozwolą Państwu zgłębić wiedzę z takich dziedzin, jak prawo pracy, system zarządzania, BHP czy krajowy system akredytacji oraz wykorzystać ją w swojej codziennej pracy.

 
więcej

Zmienione przepisy ustawy o ochronie przyrody w zakresie prawidłowej pielęgnacji zieleni.

21.06.2016

W dniu 28 sierpnia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) znowelizowane zostały przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2015 r. poz. 1651 ze zm., cyt. dalej jako uop) między innymi w aspekcie dopuszczalnych cięć dokonywanych w koronie drzew. Uchylono dotychczas regulujący tą problematykę art. 82 uop, wprowadzono  natomiast art. 87 a uop, który czytany łącznie z przepisami regulującymi administracyjne kary pieniężne pozwala ustalić zakres dopuszczalnych zabiegów w koronach drzew.

więcej

Nowe wymagania dla transportu odpadów.

09.06.2016

Po długich i ciężkich zmaganiach z oporną materią już za chwilę będziemy mieli rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Pierwsza wersja projektu powstała we wrześniu 2014 r. i spotkała się z szeroką krytyką – zgłoszono kilkadziesiąt uwag, z których, co rzadko spotykane, spora częśćzostała przez Ministerstwo uwzględniona. Wersja ostateczna, obecnie oczekująca na podpis Ministra i publikację, jest już znacznie lepsza, ale tak znacznie okrojona, że właściwie pozostały już tylko dwa nowe wymagania: oznakowanie tablicami ostrzegawczymi (z napisem „ODPADY”) samochodów przewożących odpady i obowiązek przewożenia wraz z odpadami dokumentu określającego ich rodzaj (ale nie ilość!) oraz dane zlecającego transport. Dotychczas praktykowane przez niektóre firmy znakowanie pojazdów tablicami z literą „A” będzie miało zastosowanie tylko przy przewozie transgranicznym.

więcej

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK