Zmiany w normie PN-EN/ISO 6579

czwartek, 2016-03-17

Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych nakłada na producentów żywności obowiązek zapewnienia środkom spożywczym właściwej jakości mikrobiologicznej, potwierdzonej badaniami wykonanymi zgodnie z przytoczonymi w rozporządzeniu normami EN/ISO. 

W odniesieniu do oznaczania pałeczek Salmonella jest to norma EN/ISO 6579, powstała w 2003 roku, a następnie zmieniona dwukrotnie. Obecnie laboratoria zajmujące się tą tematyką stoją w obliczu konieczności wprowadzenia zmian w swoich procedurach badawczych, wymuszonych nową edycją normy EN/ISO 6579, która zostanie zatwierdzona już w najbliższym czasie.
Szkolenie omawia stan bieżący EN/ISO 6579, przedstawi zmiany wprowadzone do nowej edycji normy oraz omówi zagadnienia związane z normą, takie jak nadzór nad szczepami kontrolnymi oraz możliwość stosowania metod alternatywnych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się mikrobiologią żywności - zarówno na etapie laboratoryjnym, jak i kadry zarządzającej.

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia o różnym czasie trwania w kilku lokalizacjach do wyboru:

NOWE TEMATY, Mikrobiologia i żywność LZ3/GM/04/16
Diagnostyka bakteryjnych zakażeń przewodu pokarmowego - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 13.04.2016 - 15.04.2016
NOWE TEMATY, Mikrobiologia i żywność LW1/GM/04/16
Norma PN EN ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp. - stan bieżący, zatwierdzone zmiany - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 27.04.2016
NOWE TEMATY, Mikrobiologia i żywność LW1/GM/06/16
Norma PN EN ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp. - stan bieżący, zatwierdzone zmiany - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 16.06.2016
NOWE TEMATY, Mikrobiologia i żywność LW2/GM/06/16
Identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów prawa - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 22.06.2016 - 23.06.2016
NOWE TEMATY, Mikrobiologia i żywność LW1/GM/09/16
Norma PN EN ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp. - stan bieżący, zatwierdzone zmiany - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 29.09.2016
NOWE TEMATY, Mikrobiologia i żywność LW2/GM/10/16
Identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów prawa - Warszawa, październik
Warszawa, 26.10.2016 - 27.10.2016
NOWE TEMATY, Mikrobiologia i żywność LK2/GM/12/16
Identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów prawa - Kraków, grudzień
Warszawa, 07.12.2016 - 08.12.2016

Serdecznie zapraszamy!

powrót


 
 

OK

OK