XII Warsztaty Emisyjne PSLE

piątek, 2020-02-21

To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.

Warsztaty Emisyjne to forum dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie monitoringu zanieczyszczeń do powietrza.

Podczas naszych spotkań omawiamy aspekty prawne, techniczne oraz normatywne związane z monitoringiem i pomiarami emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zależy nam na tym, aby przekazać naszym Klientom wiedzę na temat pomiarów, co skutkuje lepszym zrozumieniem wymagań i prawidłowo sformułowanymi zapytaniami ofertowymi, a w efekcie otrzymaniem porównywalnych ze sobą ofert.

Jako Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych śledzimy na bieżąco wszelkie nowości normatywne i prawne. Zgłaszamy swoje uwagi i spostrzeżenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Ministra Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji oraz Stowarzyszeń branżowych. Dzięki temu rośnie świadomość trudności jakie stoją przed przemysłem i laboratoriami w zakresie pomiarów.

Tegoroczne Warsztaty Emisyjne rozpoczynają dyskusję nad kilkoma bardzo ważnymi zagadnieniami:

- Jak ocenić dotrzymanie/przekroczenie standardów emisyjnych i BAT AELs ?

- Niepewność pomiaru a granice oznaczalności i zasady oceny standardu emisyjnego.

- Jak rozwiązać problemy związane z pomiarem cząsek stałych ?

- Porozmawiamy o problematyce realizacji wymagań normy PN-EN 14181:2015 na obiektach przemysłowych.

- zbierzemy propozycje do zmiany przepisów związanych z powyższymi zagadnieniami.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Warsztaty oraz do podzielenia się z nami tematami jakie Państwa szczególnie interesują.

Warsztaty to forum dyskusyjne i wymiany doświadczeń w gronie ekspertów z różnych dziedzin, skoncentrowane na monitoringu zanieczyszczeń do powietrza.

Więcej inforamcji w tym formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo: http://ce2.pl/szkolenie/xii-warsztaty-emisyjne-specyficzne-problemy-nadzoru-nad-systemami-do-pomiarow-ciaglych-emisji-zanieczyszczen-do-powietrza-z-puktu-widzeia-przemyslu-urzedu-i-laboratoriow-badawczych-zakopane-maj/

powrót


 
 

OK

OK