Zakopane, Warszawa, Kraków czy Wrocław? Szkolenia dla pracowników laboratoriów badawczych i wzorcujących

wtorek, 2015-04-14

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą szkoleń dedykowanych pracownikom laboratoriów badawczych i wzorcujących. Szkolenia w okresie kwiecień-maj zaplanowaliśmy w Zakopanem, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Szkolenia laboratoryjne | Zakopane

Analiza instrumentalna L/23/15
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce - Rozwiązywanie problemów
Zakopane, 20.05.2015 - 22.05.2015
NOWE TEMATY, System zarządzania L/22/15
Finansowanie badań i rozwoju. Jak skutecznie pozyskać fundusze na rozwój laboratorium w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - Zakopane, maj
Zakopane, 20.05.2015 - 22.05.2015
Walidacja i niepewność L/20/15
Walidacja i potwierdzanie metod badań oraz szacowanie niepewności pomiaru w laboratorium analitycznym - Zakopane, maj
Zakopane, 20.05.2015 - 22.05.2015

Szkolenia laboratoryjne | Warszawa

Mikrobiologia i żywność LW/34/15
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, pasz, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych i innych w świetle najnowszych wymagań - Warszawa, maj
Warszawa, 13.05.2015
NOWE TEMATY, Farmacja F/02/15
Transfer metod analitycznych - Warszawa, maj
Warszawa, 13.05.2015
Mikrobiologia i żywność LW/35/15
Znakowanie żywności wartością odżywczą wg nowych przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 - Warszawa, maj
Warszawa, 13.05.2015
NOWE TEMATY, System zarządzania LLW/14/15
Jak przygotować wygrywającą aplikację B+R. Pozyskiwanie funduszy na badania i rozwój w perspektywie 2014 – 2020
Warszawa, 13.05.2015 - 14.05.2015
System zarządzania LLW/11/15
Kompetencje i obowiązki kierownictwa do spraw jakości oraz spraw technicznych w laboratorium akredytowanym - Warszawa, maj
Warszawa, 13.05.2015 - 14.05.2015
Metrologia i kompetencje techniczne LLW/12/15
Metody statystyczne i ich zastosowanie w laboratorium badawczym - Warszawa, maj
Warszawa, 13.05.2015 - 14.05.2015
Środowisko ogólne, Ochrona powietrza LLW/13/15
Warsztaty emisyjne czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań. Potwierdzenie metody znormalizowanej (PN-EN 12619:2013) - Warszawa, maj
Warszawa, 13.05.2015 - 14.05.2015
Analiza instrumentalna L/17/15
Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, maj
Warszawa, 13.05.2015 - 15.05.2015
Walidacja i niepewność LW/39/15
Metody statystyczne niezbędne do szacowania niepewności pomiarów w laboratorium - Warszawa, maj
Warszawa, 20.05.2015
Mikrobiologia i żywność LW/42/15
PCR i real-time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Warszawa, maj
Warszawa, 20.05.2015
Metrologia i kompetencje techniczne LW/41/15
Wykorzystywanie wyników badań biegłości w działalności laboratoriów badawczych - Warszawa, maj
Warszawa, 20.05.2015
Mikrobiologia i żywność LW/45/15
Wykrywanie i określanie liczby bakterii grupy coli i Escherichia coli na podłożach chromogennych według znormalizowanych metod PN-EN ISO 9308 - Warszawa, maj
Warszawa, 20.05.2015
Analiza instrumentalna LW/40/15
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, maj
Warszawa, 22.05.2015
NOWE TEMATY, Środowisko ogólne, Walidacja i niepewność LW/36/15
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań - wymagania akredytacyjne - Warszawa, maj
Warszawa, 27.05.2015

Szkolenia laboratoryjne | Kraków

Analiza instrumentalna LK/19/15
Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas - Kraków, maj
Kraków, 14.05.2015
Środowisko pracy i BHP LK/18/15
Mikroklimat w środowisku pracy. Obliczenia wydatku energetycznego - Kraków, maj
Kraków, 14.05.2015

Szkolenia laboratoryjne | Wrocław

Analiza instrumentalna LD/12/15
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne - Wrocław, maj
Wrocław, 21.05.2015
Metrologia i kompetencje techniczne LD/11/15
Certyfikowane materiały odniesienia w laboratorium - Wrocław, maj
Wrocław, 21.05.2015
Metrologia i kompetencje techniczne LD/13/15
Wykorzystanie informacji zawartych w świadectwach wzorcowania w procesie sterowania jakością - Wrocław, maj
Wrocław, 21.05.2015
powrót


 
 

OK

OK