Szkolenia dla laboratoriów badawczych i wzorcujących w Jastrzębiej Górze

czwartek, 2015-05-14

Każdego roku na wiosnę i jesień przygotowujemy dla Państwa szkolenia w Zakopanem. Z kolei w okresie letnim zapraszamy na szkolenia nad nasze morze - do Jastrzębiej Góry. 

Zapraszamy serdecznie na nasze najbliższe szkolenia dedykowane pracownikom laboratoriów badawczych i wzorcujących:

Analiza instrumentalna L/31/15
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) oraz w piecu grafitowym (GFAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2015 - 19.06.2015
NOWE TEMATY, Mikrobiologia i żywność, Walidacja i niepewność L/30/15
Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym. Walidacja i szacowanie niepewności - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2015 - 19.06.2015
System zarządzania, Środowisko pracy i BHP L/32/15
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Sprawne działanie w warunkach szkodliwych - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2015 - 19.06.2015
Metrologia i kompetencje techniczne, Walidacja i niepewność L/26/15
Jak sterować jakością badań w laboratorium analitycznym - karty kontrolne i badania biegłości - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2015 - 19.06.2015
System zarządzania L/25/15
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2015 - 19.06.2015
NOWE TEMATY, Mikrobiologia i żywność L/28/15
Pobieranie próbek żywności, próbek środowiskowych z powierzchni, próbek powietrza i tusz zwierząt. Analiza mikrobiologiczna od przygotowania próbki do wiarygodnego wyniku - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2015 - 19.06.2015
Środowisko ogólne L/18/15
Pomiary pól elektromagnetycznych zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony środowiska oraz normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Jastrzębia Góra, 17.06.2015 - 19.06.2015
Metrologia i kompetencje techniczne, Walidacja i niepewność L/27/15
Zostań ekspertem walidacji metod analitycznych, wyznaczania niepewności pomiarów oraz wyznaczanie krzywych kalibracyjnych. Laboratorium komputerowe - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 17.06.2015 - 19.06.2015
Metrologia i kompetencje techniczne, Walidacja i niepewność L/36/15
Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium badawczym - Jastrzębia Góra, lipiec
Jastrzębia Góra, 01.07.2015 - 03.07.2015
System zarządzania L/34/15
Działania korygujące, zapobiegawcze, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami. Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium - Jastrzębia Góra
Jastrzębia Góra, 01.07.2015 - 03.07.2015
Analiza instrumentalna L/41/15
ICP OES - Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Jastrzębia Góra, lipiec
Jastrzębia Góra, 01.07.2015 - 03.07.2015
Metrologia i kompetencje techniczne, Paliwa, Środowisko ogólne, Walidacja i niepewność L/35/15
Metrologia w teorii i praktyce. Wykorzystanie świadectw wzorcowania do opracowania wyników pomiarów - Jastrzębia Góra, lipiec
Jastrzębia Góra, 01.07.2015 - 03.07.2015
Metrologia i kompetencje techniczne, System zarządzania L/38/15
Międzylaboratoryjne badania biegłości - analiza i wykorzystanie wyników PT/ILC - sterowanie jakością w laboratorium badawczym - Jastrzębia Góra, lipiec
Jastrzębia Góra, 01.07.2015 - 03.07.2015
Paliwa L/40/15
Stałe paliwa wtórne – badania z zastosowaniem metod znormalizowanych - Jastrzębia Góra
Jastrzębia Góra, 01.07.2015 - 03.07.2015
Mikrobiologia i żywność L/37/15
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych w laboratorium diagnostycznym, farmaceutycznym, badającym kosmetyki, żywność, wodę i inne produkty – przygotowywanie i kontrola jakości - Jastrzębia Góra, lipiec
Jastrzębia Góra, 01.07.2015 - 03.07.2015

 

Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi rabatami.

powrót


 
 

OK

OK