Pierwsze szkolenia w 2015 r.| Laboratorium

wtorek, 2014-12-16

Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę szkoleń dedykowaną pracownikom laboratoriów.

Już teraz zapraszamy na pierwsze szkolenia w 2015 r.

 

System zarządzania LW/02/15
Identyfikacja i postępowanie z badaniami niezgodnymi z wymaganiami, niezgodnościami i odstępstwami – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Warszawa, styczeń
Warszawa, 21.01.2015
NOWE TEMATY, Walidacja i niepewność LW/04/15
Jak odnaleźć się w akredytowanym laboratorium badawczym – od przyjęcia próbki do wydania sprawozdania. Podstawy dla nowych pracowników laboratorium - Warszawa, styczeń
Warszawa, 21.01.2015
Środowisko pracy i BHP LW/03/15
Mikroklimat w środowisku pracy. Obliczenia wydatku energetycznego - Warszawa, styczeń
Warszawa, 21.01.2015
System zarządzania LW/01/15
Omówienie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Podstawy dla nowych pracowników laboratorium i osób planujących rozpocząć pracę w laboratorium - Warszawa
Warszawa, 21.01.2015
Metrologia i kompetencje techniczne LK/01/15
Certyfikowane materiały odniesienia w laboratorium - Kraków, styczeń
Kraków, 22.01.2015
Walidacja i niepewność LK/02/15
Chromatografia gazowa - walidacja metody - Kraków, styczeń
Kraków, 22.01.2015
NOWE TEMATY, Środowisko ogólne LK/03/15
Pobieranie próbek odpadów. Przepisy prawa, wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, walidacja pobierania i szacowanie niepewności - wytyczne PCA - Kraków, styczeń
Kraków, 22.01.2015
Analiza instrumentalna L/01/15
Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2015 - 30.01.2015
NOWE TEMATY, Farmacja, System zarządzania LLW/03/15
Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) – wdrożenie i zapewnienie jakości badań - Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2015 - 29.01.2015
System zarządzania LLW/01/15
Kompetencje i obowiązki kierownictwa do spraw jakości oraz spraw technicznych w laboratorium akredytowanym - Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2015 - 29.01.2015
Komunikacja i zarządzanie, NOWE TEMATY, System zarządzania LLW/06/15
Motywowanie pozafinansowe i porozumiewanie się z pracownikami. Warsztat umiejętności dla Kierowników Laboratoriów - Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2015 - 29.01.2015
Farmacja, Mikrobiologia i żywność LLW/04/15
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych i innych w świetle najnowszych wymagań. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium - Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2015 - 29.01.2015
Walidacja i niepewność LLW/05/15
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru w badaniach laboratoryjnych – teoria i praktyka - Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2015 - 29.01.2015
Metrologia i kompetencje techniczne LLW/02/15
Wpływ pobierania i przygotowania próbek na miarodajność wyników badań - Warszawa, styczeń
Warszawa, 28.01.2015 - 29.01.2015


Wszystkie szkolenia zaplanowane na rok 2015 dostępne są tutaj.

powrót


 
 

OK

OK