Szkolenia 2 i 3-dniowe dla Twojego laboratorium

środa, 2015-02-18

Oprócz bogatej oferty szkoleń 1-dniowych, CE2 Centrum Edukacji realizuje także wiele szkoleń 2 oraz 3-dniowych. Najbliższe szkolenia dla laboratoriów badawczych w okresie luty - marzec prezentujemy poniżej:

Metrologia i kompetencje techniczne LLD/01/15
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań: DA-05 i DA-06 (Wyd. 5 – 20.01.2015) - Wrocław, luty
Wrocław, 25.02.2015 - 26.02.2015
Środowisko ogólne LLD/04/15
Pobieranie i przygotowanie próbek gleb, osadów i ścieków do badań zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Wrocław, luty
Wrocław, 25.02.2015 - 26.02.2015
Analiza instrumentalna L/08/15
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce - Rozwiązywanie problemów - Zakopane, marzec
Zakopane, 11.03.2015 - 13.03.2015
Środowisko pracy i BHP L/09/15
Drgania mechaniczne i hałas w środowisku pracy. Metody pomiaru - Zakopane, marzec
Zakopane, 11.03.2015 - 13.03.2015
System zarządzania L/03/15
Działania korygujące, zapobiegawcze, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami. Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium - Zakopane, marzec
Zakopane, 11.03.2015 - 13.03.2015
Walidacja i niepewność L/05/15
Od pobrania próbki do raportu z badań. Jak uniknąć błędów w badaniach chemicznych w odniesieniu do szacowania niepewności pomiarów - Zakopane, marzec
Zakopane, 11.03.2015 - 13.03.2015
NOWE TEMATY, Gospodarka odpadami, Środowisko ogólne, Walidacja i niepewność L/04/15
Pobieranie próbek odpadów do badań – walidacja i akredytacja, Zakopane, marzec
Zakopane, 11.03.2015 - 13.03.2015
NOWE TEMATY, Mikrobiologia i żywność L/07/15
Pobieranie próbek żywności, próbek środowiskowych z powierzchni, próbek powietrza i tusz zwierząt. Analiza mikrobiologiczna od przygotowania próbki do wiarygodnego wyniku - Zakopane, marzec
Zakopane, 11.03.2015 - 13.03.2015
Metrologia i kompetencje techniczne, Walidacja i niepewność L/06/15
Zostań ekspertem walidacji metod analitycznych, wyznaczania niepewności pomiarów oraz wyznaczanie krzywych kalibracyjnych. Laboratorium komputerowe - Zakopane, marzec
Zakopane, 11.03.2015 - 13.03.2015
NOWE TEMATY, Mikrobiologia i żywność LLW/08/15
Identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów prawa - Warszawa, marzec
Warszawa, 18.03.2015 - 19.03.2015
NOWE TEMATY, System zarządzania LLW/14/15
Jak przygotować wygrywającą aplikację B+R. Pozyskiwanie funduszy na badania i rozwój w perspektywie 2014 – 2020
Warszawa, 18.03.2015 - 19.03.2015
System zarządzania LLW/07/15
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Warszawa, marzec
Warszawa, 18.03.2015 - 19.03.2015
NOWE TEMATY, Farmacja, Walidacja i niepewność F/01/15
Laboratorium farmaceutyczne. Walidacja metod analitycznych w praktyce - Warszawa, marzec
Warszawa, 18.03.2015 - 19.03.2015
Komunikacja i zarządzanie, NOWE TEMATY, System zarządzania LLW/10/15
Motywowanie pozafinansowe i porozumiewanie się z pracownikami. Warsztat umiejętności dla Kierowników Laboratoriów - Warszawa, marzec
Warszawa, 18.03.2015 - 19.03.2015
Walidacja i niepewność LLW/09/15
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru w badaniach laboratoryjnych – teoria i praktyka - Warszawa, marzec
Warszawa, 18.03.2015 - 19.03.2015
System zarządzania, Środowisko pracy i BHP L/16/15
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Sprawne działanie w warunkach szkodliwych - Zakopane, marzec
Zakopane, 25.03.2015 - 27.03.2015
Analiza instrumentalna, Środowisko ogólne L/15/15
ICP OES - Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Zakopane, marzec
Zakopane, 25.03.2015 - 27.03.2015
Metrologia i kompetencje techniczne, Walidacja i niepewność L/10/15
Jak sterować jakością badań w laboratorium analitycznym - karty kontrolne i badania biegłości - Zakopane, marzec
Zakopane, 25.03.2015 - 27.03.2015
Metrologia i kompetencje techniczne L/11/15
Międzylaboratoryjne badania biegłości - analiza i wykorzystanie wyników PT/ILC - sterowanie jakością w laboratorium badawczym - Zakopane, marzec
Zakopane, 25.03.2015 - 27.03.2015
Paliwa L/14/15
Paliwa stałe (węgiel): Przegląd i porównanie metod znormalizowanych - Zakopane, marzec
Zakopane, 25.03.2015 - 27.03.2015
Środowisko ogólne, Hałas L/12/15
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty doskonalące - Zakopane, marzec
Zakopane, 25.03.2015 - 27.03.2015
Farmacja, Mikrobiologia i żywność L/13/15
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych w laboratorium diagnostycznym, farmaceutycznym, badającym kosmetyki, żywność, wodę i inne produkty – przygotowywanie i kontrola jakości - Zakopane, marzec
Zakopane, 25.03.2015 - 27.03.2015
powrót


 
 

OK

OK