Prawo zamówień publicznych. Kryterium jakości przy zakupach w branży laboratoryjnej

czwartek, 2015-03-26

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP) a jakość zakupy w branży laboratoryjnej jednostki naukowo-badawcze rozwojowe Szkolenia Warszawa Wrocław Kraków Poznań

"Prawo zamówień publicznych. Kryterium jakości przy zakupach w branży laboratoryjnej" - to szkolenia dla wszystkich, którzy uważają, że procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych uniemożliwiają dokonywanie zamówień o wysokiej jakości, optymalnych i zgodnych z potrzebami zamawiającego.

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i właściwego przeprowadzania zamówień w swoich jednostkach, a także obrony swoich racji przed organami kontroli.

Prawo zamówień publicznych. Kryterium jakości przy zakupach w branży laboratoryjnej | Szkolenia w Warszawie i Wrocławiu

NOWE TEMATY, System zarządzania LW/32/15
Prawo zamówień publicznych. Kryterium jakości przy zakupach w branży laboratoryjnej - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 22.04.2015
NOWE TEMATY, System zarządzania LD/16/15
Prawo zamówień publicznych. Kryterium jakości przy zakupach w branży laboratoryjnej - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 17.06.2015
NOWE TEMATY, System zarządzania LW/80/15
Prawo zamówień publicznych. Kryterium jakości przy zakupach w branży laboratoryjnej - Warszawa, grudzień
Warszawa, 03.12.2015

Szkolenia skierowane są do

  • kierowników i pracowników laboratoriów, które są zobligowane do stosowania Ustawy PZP przy tworzeniu specyfikacji zamówień dostaw i usług (w tym laboratoriów inspekcji państwowych);
  • pracowników instytutów naukowych i uczelni wyższych;
  • do osób realizujących projekty dofinansowane ze środków UE lub odpowiedzialnych za projekty finansowane ze środków unijnych, w ramach których dokonywane są zakupy w procedurze zamówień publicznych;
  • do pracowników jednostek realizujących innowacyjne projekty;
powrót


 
 

OK

OK