Plany Gospodarki Niskoemisyjnej nie tylko dla gmin

piątek, 2015-02-13

Tworzone obecnie na szeroka skalę plany gospodarki niskoemisyjnej mają sprzyjać rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy. Aktualne problemy, takie jak: zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza, zużycie zasobów naturalnych, zagrożenie ubóstwem energetycznym, niewystarczająca liczba miejsc pracy, mogą zostać rozwiązane dzięki gospodarce niskoemisyjnej. Współpraca i partnerstwo szeregu podmiotów – przedsiębiorców, naukowców, jednostek administracji lokalnej, organizacji pozarządowych i mieszkańców gminy - generuje korzyści dla każdej ze stron. Bardzo ważne jest uwzględnienie w planach gospodarki niskoemisyjnej działań poprawiających efektywność energetyczną i ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza. Zapisy w planach gospodarki niskoemisyjnej ułatwiają, a często są podstawą do starania się o środki finansowe na te przedsięwzięcia. W polskim przemyśle istnieją znaczne możliwości obniżenia energochłonności produkcji, również przez działania beznakładowe bądź niskonakładowe – należy je wykorzystać!

Zapraszamy na nasze szkolenia poświęcone PGN:

Ochrona powietrza OSL/04/15
Plany gospodarki niskoemisyjnej – teoria i praktyka - Lublin 
Lublin, 25.03.2015
Ochrona powietrza OSW/15/15
Zakłady przemysłowe w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej 
Warszawa, 14.04.2015
powrót


 
 

OK

OK