Ochrona Środowiska|Nadchodzące szkolenia w Warszawie

wtorek, 2015-03-24

Tuż po okresie świątecznym zapraszamy na kolejne szkolenia z szeroko pojętej tematyki ochrony środowiska. Już 14 kwietnia szkolenie poświęcone tematyce obowiązków dalszych użytkowników wynikających z rozporządzeń REACH i CLP ze szczególnym uwzględnieniem zmian w kartach charakterystyki. Warto pamiętać, że wszystkie karty charakterystyki po 1 czerwca 2015 r. muszą ulec zmianie. 

Ochrona Środowiska | Szkolenia w Warszawie

Szkolenia ochrona ochrony środowiska Warszawa w Warszawie mazowieckie prawo ustawa

Prawo i OOŚ OSW/14/15
Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z rozporządzeń REACH i CLP ze szczególnym uwzględnieniem zmian w kartach charakterystyki
Warszawa, 14.04.2015
Ochrona powietrza OSW/15/15
Zakłady przemysłowe w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej
Warszawa, 14.04.2015
Gospodarka odpadami OSW/13/15
Znaczenie i klasyfikacja odpadów przemysłowych. Prowadzenie ewidencji odpadów wg nowych zasad
Warszawa, 16.04.2015
Ochrona powietrza OSW/12/15
LZO - obowiązujący stan prawny wraz z elementami bilansowania
Warszawa, 21.04.2015

Pełna lista szkoleń z obszaru ochrona środowiska dostępna jest tutaj.

powrót


 
 

OK

OK