Laboratorium badawcze i wzorcujące - szkolenia w kwietniu

środa, 2015-04-08

Laboratorium badawcze i wzorcujące | Szkolenia Warszawa Kraków Wrocław | Doskonalenie sytemu zarządzania jakością ISO 17025

Zapraszamy pracowników laboratoriów badawczych i wzorcujących na najbliższe, kwietniowe szkolenia do Warszawy, Krakowa i Wrocławia.

Środowisko pracy i BHP LW/37/15
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy w świetle wymagań przepisów prawa
Warszawa, 14.04.2015
Analiza instrumentalna LK/13/15
ICP - OES - walidacja metody - Kraków, kwiecień
Kraków, 15.04.2015
System zarządzania LK/12/15
Identyfikacja i postępowanie z badaniami niezgodnymi z wymaganiami, niezgodnościami i odstępstwami – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Kraków, kwiecień
Kraków, 15.04.2015
Komunikacja i zarządzanie, NOWE TEMATY, System zarządzania LK/16/15
Motywowanie pozafinansowe i porozumiewanie się z pracownikami. Warsztat umiejętności dla Kierowników Laboratoriów - Kraków, kwiecień
Kraków, 15.04.2015
Walidacja i niepewność LK/15/15
Walidacja metod chemicznych i sterowanie jakością badań - Kraków, kwiecień
Kraków, 15.04.2015
Analiza instrumentalna LW/26/15
Optymalizacja metody i rozwiązywania problemów w HPLC dla zaawansowanych - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 16.04.2015
Mikrobiologia i żywność, Walidacja i niepewność LW/24/15
Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 16.04.2015
Farmacja, System zarządzania LLK/08/15
Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) – wdrożenie i zapewnienie jakości badań - Kraków, kwiecień
Kraków, 16.04.2015 - 17.04.2015
System zarządzania LLK/05/15
Kompetencje i obowiązki kierownictwa do spraw jakości oraz spraw technicznych w laboratorium akredytowanym - Kraków, kwiecień
Kraków, 16.04.2015 - 17.04.2015
Mikrobiologia i żywność LLK/07/15
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Najnowsze wymagania. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium - Kraków, kwiecień
Kraków, 16.04.2015 - 17.04.2015
Metrologia i kompetencje techniczne LLK/06/15
Wpływ pobierania i przygotowania próbek na miarodajność wyników badań - Kraków, kwiecień
Kraków, 16.04.2015 - 17.04.2015
Analiza instrumentalna, Walidacja i niepewność LW/29/15
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 22.04.2015
NOWE TEMATY, System zarządzania LW/32/15
Prawo zamówień publicznych. Kryterium jakości przy zakupach w branży laboratoryjnej - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 22.04.2015
Farmacja LW/31/15
Udział laboratorium mikrobiologicznego w kontroli jakości wytwarzania i badań produktów leczniczych - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 22.04.2015
System zarządzania LLD/05/15
Auditor wewnętrzny w laboratorium: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i PN-EN ISO 19011:2012 - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 22.04.2015 - 23.04.2015
Metrologia i kompetencje techniczne, System zarządzania LLD/06/15
Międzylaboratoryjne badania biegłości - analiza i wykorzystanie wyników PT/ILC - sterowanie jakością w laboratorium badawczym - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 22.04.2015 - 23.04.2015
System zarządzania LD/08/15
Integracja systemu zarządzania laboratorium z innymi systemami zarządzania w organizacji - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 23.04.2015
Środowisko pracy i BHP LD/09/15
Podstawowe wymagania dotyczące pomiarów czynników chemicznych w środowisku pracy zawarte w Polskich Normach - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 23.04.2015
Metrologia i kompetencje techniczne, Walidacja i niepewność LD/10/15
Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej - szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 23.04.2015
powrót


 
 

OK

OK