Konferencja Kierownik Laboratorium XXI Wieku

piątek, 2019-01-18

Konferencja Kierownik Laboratorium XXI Wieku

To jedyna taka konferencja na rynku, jedyna, która uwzględnia szerokie potrzeby kierowników laboratoriów. Aby zarządzać laboratorium ważna jest oczywiście znajomość systemu zarządzania, ale nie tylko. Stwarzamy uczestnikom możliwość poznania zagadnień, o których nie dowiedzą się na szkoleniach specjalistycznych. Staramy się widzieć szeroko potrzeby kierowników laboratorium, od których wymagana jest wiedza z wielu obszarów takich jak prawo pracy, bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium, znajomość nowych wymagań prawnych oraz doskonalenie umiejętności zarzadzania zespołem.

V Edycja Konferencji, która obyła się w dniach 20-23 listopada 2018 r. w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem została bardzo wysoko oceniona przez uczestników. Tematyka spotkania została dostosowana do potrzeb kierowników laboratoriów oraz w oparciu o ich uwagi
i sugestie.

Rok 2018 w laboratoriach upłynął pod hasłem zmian w systemie zarządzania laboratorium oraz w oczekiwaniu na publikację polskiego wydania normy PN-EN 17025-2018-02. Nasza Konferencja wpisała się doskonale w scenariusz tych wydarzeń, ponieważ obyła się miesiąc po opublikowaniu polskiego wydania normy. Blok poświęcony zmianom w normie pokazał różne stanowiska auditorów, ekspertów i kierowników. Zaowocował żywą i otwartą dyskusją, w której poznaliśmy stanowiska wielu doświadczonych kierowników na temat zakresu
i sposobu wdrażania zmian w systemie zrządzania laboratorium.

Według niektórych wprowadzane zmiany można ograniczyć do zmian w dokumentacji, inni prezentowali przebudowę systemu opartą na podejściu procesowym wraz z rzetelną analizą ryzyka.

Stworzyliśmy kierownikom możliwość wymiany doświadczeń w gronie eksperckim, dzięki czemu mogli się dzielić wiedzą popartą  praktyką zdobywaną w ciągu wielu lat pracy.


dr Iwona Madejska przedstawiła jedną z głównych różnic jakie wprowadza nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.„Dokument wymaga od laboratoriów planowania i wdrożenia działań odnoszących się do ryzyk i szans, [....] co stanowi podstawę do zwiększania skuteczności systemu zarządzania, poprawy wyników oraz zapobiegania negatywnym efektom.”

 

Wojciech Kupś zanim przeszedł do części zasadniczej swojego wystąpienia, czyli omówienia zmian w dokumentacji systemu, spojrzał perspektywicznie i „filozoficznie” na rolę systemów zarządzania i normalizacji w naszej rzeczywistości biznesowej. Pokazał różnice pomiędzy normą nową i wycofaną, omawiając konkretne zagadnienia w sposób inspirujący kierowników do zastanowienia się nad sposobem wdrożenia zmian.

Podczas omawianych zmian w normie nie mogło zabraknąć tematu tak ważnego
w badaniach jak spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu.

Swoje spojrzenie na zagadnienia oparte na normie zaprezentowała Agnieszka Banaszak. Przedstawiła bardzo ciekawą propozycję monitorowania kompetencji personelu, prowadzącą do wzajemnego wzmacniania i rozwijania umiejętności zespołu i jednostki
w zespole. Z uwagi na to, że jest metrologiem skoncentrowała się również na certyfikowanych materiałach odniesienia i wymaganiach Normy ISO 17043, wzorcowaniach
i zdolnościach pomiarowych, niepewności pomiaru i błędu pomiaru w aspekcie spójności pomiarowej opisanej w pkt. 6.5 Normy.

 

Podczas Forum Kierownika prowadzonego przez dr Iwonę Madejską swoje doświadczenia
z wdrażania nowej normy w laboratorium przedstawili kierownicy: dr Bartosz Mertas oraz

Krzysztof Nyrek. Szczególnie ta część konferencji zaowocowała szeroką dyskusją ekspertów i uczestników pokazując różnorodne stanowiska na temat sposobów przejścia przez zmiany.

Odpowiadając na potrzeby i informacje otrzymywane od uczestników poprzednich edycji powtórzyliśmy temat dotyczący bezpieczeństwa chemicznego w laboratorium. Wymagania
z tego zakresu stale rosną i ciągle się zmieniają a kierownicy laboratoriów powinni je na bieżąco wprowadzać i stosować.

Grażyna Mielczarek - ekspert w zakresie rozporządzenia REACH, CLP i BHP w swoim wystąpieniu omówiła praktyczne zastosowanie MSDS i scenariuszy narażenia w laboratorium „System REACH i CLP wprowadził nam dużo zmian, tak naprawdę zaczęliśmy większą uwagę przywiązywać do chemikaliów. Przede wszystkim organy kontroli zostały upoważnione do weryfikowania skuteczności działania system zarządzania chemikaliów zarówno
w laboratorium jak i  w przedsiębiorstwie”- mówiła p. Mielczarek.

Zagadnienia i zmiany w Prawie Pracy w sposób ekspresyjny i bardzo przystępny przedstawił mecenas Piotr Wojciechowski. Z sali padały liczne pytania m.in. o rozliczanie czasu pracy, urlopy, nadgodziny, pracę w godzinach nocnych. Świadczy to tylko o tym, że temat  jest bardzo trafiony, aktualny i stale wymaga uzupełniania i wyjaśnień. Swobodny, jasny i przejrzysty sposób przekazywania informacji podobał się uczestnikom, którzy bardzo aktywnie reagowali na omawiane zagadnienia.

Nasza konferencja w sposób kompleksowy odpowiedziała na potrzeby kierowników również w zakresie umiejętności miękkich. Zdolność kierowania i zarządzania zespołem jest umiejętnością szczególnie ważną, kiedy zespół jest wielopokoleniowy.

Na korzystne aspekty wielopokoleniowych zespołów w laboratorium zwróciła uwagę Magdalena Dziewa: „Dobrze, że wśród uczestników konferencji są przedstawiciele różnych pokoleń, wielopokoleniowe jest również grono Ekspertów, co daje nam możliwość szerszego spojrzenia na omawiane zagadnienia. Pluralizm nas wzbogaca i daje bardziej świadome podejście do rozwoju zawodowego.”

Rolę Kierownika w zarządzaniu  zespołami wielopokoleniowymi doskonale uwydatniły warsztaty „Zrozumienie świata w którym jesteś liderem” poprowadzone przez dr Marzenę Major. Podczas starannie dobranych zadań uczestnicy poznali swoje predyspozycje do zarządzania zespołami. Poznali obszary wymagające wzmocnienia i rozwoju w zarządzaniu personelem.

Mamy nadzieję, że warsztaty te zainspirowały kierowników do dalszych poszukiwań najlepszych rozwiązań w zarządzaniu, a cała konferencja, podobnie jak poprzednie, do doskonalenia i podwyższania kompetencji zawodowych.

Zależy nam bardzo, aby kolejne edycje naszych spotkań z kierownikami laboratoriów były zawsze blisko ich potrzeb, dawały wsparcie i wzmacniały ich kompetencje. Zakończyliśmy piątą edycję naszych konferencji i już wiemy, że szósta i kolejne będą ewaluowały wraz
z rozwijającymi się i rosnącymi potrzebami kierowników laboratoriów. Wszystkim uczestnikom tej konferencji serdecznie dziękujemy za aktywny udział. Mamy nadzieję, że spełniliśmy ich oczekiwania. Na kolejne edycje zapraszamy kadrę zarządzającą wszystkich laboratoriów stawiających na ludzi, wiedzę, rozwój, bezpieczeństwo i świadomość.

powrót


 
 

OK

OK