Kluczowe zmiany w Ustawie POŚ stają się rzeczywistością!

poniedziałek, 2014-07-28

ustawa prawo ochrony środowiska 2014 zmiany nowelizacja

Długo oczekiwane zmiany w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska stają się rzeczywistością!

Kolejnym etap zmian będzie wprowadzenie nowych rozporządzeń w sprawie:
- rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
- standardów emisyjnych z instalacji
- wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

Już teraz zgłoś się na szkolenia realizowane tuż po wejściu w życie nowych przepisów:

Warsztaty emisyjne czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań. Potwierdzenie metody znormalizowanej (PN-EN 12619:2013 – przykład)
Warszawa, 03.09.2014 - 04.09.2014

Raport początkowy i postępowanie w przypadku szkody w środowisku
Warszawa, 09.09.2014

Pozwolenia zintegrowane po nowemu
Warszawa, 10.09.2014

Nowe standardy emisyjne
Warszawa, 11.09.2014

Gospodarka ściekowa w przedsiębiorstwie
Kazimierz Dolny, 24.09.2014 - 26.09.2014

Nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska
Kazimierz Dolny, 24.09.2014 - 26.09.2014

O odpadach prawie wszystko, czyli wymagania prawne w praktyce
Kazimierz Dolny, 24.09.2014 - 26.09.2014

Rozpoznanie i rekultywacja wód podziemnych i gruntów zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi
Warszawa, 24.09.2014

Nowe obowiązki przemysłu w zakresie ochrony powierzchni ziemi. Odpowiedzialność za szkody. Wymagania wynikające z Dyrektyw UE i Polskiego prawa
Warszawa, 25.09.2014

powrót


 
 

OK

OK