Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/PK/11/19
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/11/19
Narzędzia i techniki zarządzania jakością i rozwiązywania problemów jakościowych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Analiza ryzyka- warsztaty. - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/SK/11/19
Nowe zasady udziału w handlu emisjami CO2. - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania biegłości, badania porównawcze OZ3/ZS/11/19
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/11/19
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia trzydniowe, Analiza instrumentalna, Farmacja i produkcja kosmetyków LZ3/AA/11/19
Walidacja, weryfikacja oraz transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2019 - 29.11.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiK/12/19
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS), w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych. - Zakopane, Grudzień
Zakopane, 04.12.2019 - 06.12.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/12/19
Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty.- Zakopane, grudzień
Zakopane, 04.12.2019 - 06.12.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/TG/12/19
Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS. Warsztaty laboratoryjne - Warszawa, grudzień
Warszawa, 04.12.2019 - 06.12.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/12/19
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów. Warsztaty komputerowe- Zakopane
Zakopane, 04.12.2019 - 06.12.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK