Aktualne szkolenia

Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/TG/12/19
Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS. Warsztaty laboratoryjne - Warszawa, grudzień
Warszawa, 04.12.2019 - 06.12.2019
Gospodarka odpadami, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe , odpady OK2/GW/12/19
Kurs przygotowujący do egazminu państwowego - stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Kierownik Spalarni Odpadów. - Kraków, grudzień
Kraków, 04.12.2019 - 05.12.2019
Prawo i OOŚ, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OK2/AZ/12/19
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach. - Kraków, grudzień
Kraków, 04.12.2019 - 05.12.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/BP/12/19
Analiza sensoryczna żywności - od utworzenia zespołu sensorycznego do akredytacji- Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/JK/12/19
Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/12/19
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek i uniknąć błędów - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/12/19
„Statystyka w laboratorium aspekty praktyczne” Podstawowe narzędzia statystyczne w praktyce laboratoryjnej kompendium wiedzy- Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/PKK/12/19
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Badanie oświetlenia elektrycznego- Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/GML/12/19
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/12/19
Interferencje i źródła błędów w technice ICP-OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP-OES - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK