Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/12/19
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek i uniknąć błędów - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/12/19
„Statystyka w laboratorium aspekty praktyczne” Podstawowe narzędzia statystyczne w praktyce laboratoryjnej kompendium wiedzy- Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/MPL/12/19
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/GML/12/19
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/12/19
Interferencje i źródła błędów w technice ICP-OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP-OES - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LW2/BPP/12/19
Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy- Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/12/19
Prowadzenie i kontrola badań zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Gospodarka odpadami, Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/JG/12/19
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, grudzień 2019
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/WS/12/19
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne i projektowane zmiany. Transport odpadów niebezpiecznych - Warszawa, grudzień 2019
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/12/19
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań - Warszawa, grudzień
Warszawa, 11.12.2019 - 12.12.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK