Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia jednodniowe LD1/IM/11/18
Walidacja i szacowanie niepewności w badaniach fizyko-chemicznych wód i ścieków. - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LD2/MPL/11/18
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LD2/AA/11/18
Rola analityków w rozwoju nowego produktu w laboratorium farmaceutycznym w świetle wytycznych Q8, Q9 i Q10 - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LD2/PB/11/18
Sposoby zapewnienia spójności pomiarowej wyników w laboratorium fizykochemicznym - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/PK/11/18
System zarządzania w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - rola kierownictwa laboratorium w procesie zmian - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/JK/11/18
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OD2/WS/11/18
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Laboratorium, Prawo i OOŚ, Akademia Kierownika, Akademia farmacji, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OD2/MKI/11/18
Studium wykonalności - podstawowe narzędzia aplikowania w projektach inwestycyjnych - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LD1/AD/11/18
Spektroskopia w podczerwieni FT-IR. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników- Wrocław, listopad
Wrocław, 15.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia jednodniowe LD1/IM1/11/18
Walidacja i szacowanie niepewności w badaniach paliw stałych - Wrocław, listopad
Wrocław, 15.11.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK