Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LW1/MZ/11/18
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań - wymagania akredytacyjne - Warszawa, listopad
Warszawa, 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia środowiska pracy , Szkolenia jednodniowe LD1/DD/11/18
Audyt techniczny w laboratorium środowiska pracy - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/MS/11/18
PCR i real - time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LD1/AŁ/11/18
Spektroskopia elektronowa. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników badań- Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia jednodniowe LD1/IM/11/18
Walidacja i szacowanie niepewności w badaniach fizyko-chemicznych wód i ścieków. - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LD2/AA/11/18
Rola analityków w rozwoju nowego produktu w laboratorium farmaceutycznym w świetle wytycznych Q8, Q9 i Q10 - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LD2/PB/11/18
Sposoby zapewnienia spójności pomiarowej wyników w laboratorium fizykochemicznym - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/PK/11/18
System zarządzania w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - rola kierownictwa laboratorium w procesie zmian - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/JK/11/18
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LD1/WK/11/18
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK