Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/IM1/11/19
Od pobierania i przygotowania próbek do miarodajnego wyniku badań zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/PKK/11/19
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WP/11/19
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe PSLE/11/19
XI Warsztaty Emisyjne, Kraków listopad
Kraków, 13.11.2019 - 15.11.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OK1/GU/11/19
Hałas przemysłowy oraz komunikacyjny - wymagania/wyjaśnienia metodyk referencyjnych - Kraków, listopad
Kraków, 14.11.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/HW1/11/19
Wykrywanie GMO w żywności i paszach - wymagania prawne i metody badań - Kraków, listopad
Kraków, 14.11.2019
Laboratorium, Akademia badania paliw, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/11/19
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratoriach branży paliwowej.- Kraków, listopad
Kraków, 18.11.2019 - 19.11.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LKT1/IM/11/19
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Katowice, listopad
Katowice, 20.11.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LKT1/PKK/11/19
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Katowice, listopad
Katowice, 20.11.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiK/11/19
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS), w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych. - Zakopane, Listopad
Zakopane, 20.11.2019 - 22.11.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK