Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM/06/18
Walidacja metod i szacowania niepewności jako proces w laboratorium fizykochemicznym zgodnie z wymaganiami nowej normy. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OJ4/POS/06/18
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 26.06.2018 - 29.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LJ3/WK/06/18
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium – praktyczne szkolenie dla audytorów wewnętrznych z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy EN ISO/IEC 17025:2017 - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium LJ3/GiB/06/18
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM1/06/18
Nowa norma ISO EN 17025:2017 - sprawne wdrożenie zmian. Warsztaty - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium LJ3/IJ/06/18
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OJ3/QAL3/06/18
QAL3 i inne obowiązki właścicieli Autom Systemów Pomiarowych wynikające z normy PN-EN 14181:2015 - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji LJ3/SR/06/18
Szerokopasmowe i selektywne pomiary pól elektromagnetycznych, zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony środowiska oraz wymaganiami akredytacyjnymi - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia trzydniowe LJ3/AA/06/18
Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OJ3/AR/06/18
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK