Aktualne szkolenia

Gospodarka odpadami, Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/JG/11/18
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/11/18
Zastosowanie metod statystycznych w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych - zalecenia norm PN-EN ISO/IEC 17043 oraz ISO 13528:2015. Warsztaty dla organizatorów i uczestników programów PT/ILC.- Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/AD/11/18
Spektroskopia w podczerwieni FT-IR. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników- Warszawa, listopad
Warszawa, 08.11.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LW1/MZ/11/18
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań - wymagania akredytacyjne - Warszawa, listopad
Warszawa, 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/WS/11/18
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne i projektowane zmiany - Warszawa, listopad
Warszawa, 08.11.2018
REACH i NZŚ, Prawo i OOŚ, Szkolenia jednodniowe OW1/JKO/11/18
Warsztaty dla inwestorów – pisanie pism w postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej (wniosków, pełnomocnictw, odpowiedzi na wezwania, odwołań, zażaleń) - Warszawa, listopad
Warszawa, 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia jednodniowe LD1/DD/11/18
Audyt techniczny w laboratorium środowiska pracy - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/MS/11/18
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzia diagnostyczne - projektowanie reakcji, analiza wyników, walidacja i najczęściej napotykane problemy - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LD1/AŁ/11/18
Spektroskopia elektronowa. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników badań- Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LD1/WK1/11/18
Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria (elementy ISO/IEC 17025:2017 i ISO 19011) - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK