Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW2/BW/11/17
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Najnowsze wymagania. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Laboratorium, Akademia Kierownika, Akademia środowiska pracy LW2/AS/11/17
Praca z chemikaliami- bezpieczeństwo wynikające z rozporządzeń UE oraz zmian w polskich przepisach po aktualizacjach w 2016 r. - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW2/IM/11/17
Źródła błędów wpływających na wyniki badań w laboratorium fizykochemicznym. Od poboru próbki do wyniku badań - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Akademia farmacji LW1/AA/11/17
Badania preformulacyjne - Warszawa, listopad
Warszawa, 16.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/AB1/11/17
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium - wymagania normy PN- EN ISO/IEC 17025:2005 - Warszawa, listopad
Warszawa, 16.11.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MB/11/17
Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach pozostałości substancji szkodliwych w żywności i paszach - Warszawa, listopad
Warszawa, 16.11.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/EP/11/17
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, listopad
Warszawa, 17.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/WK/11/17
Audytor wewnętrzny w laboratorium - audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych - Zakopane, listopad
Zakopane, 22.11.2017 - 24.11.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LZ3/JM/11/17
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy. Szacowanie wydatku energetycznego. Badanie oświetlenia elektrycznego - Zakopane, listopad
Zakopane, 22.11.2017 - 24.11.2017
Laboratorium, Akademia Kierownika, Akademia środowiska pracy LZ3/AS/11/17
BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP - Zakopane, listopad
Zakopane, 22.11.2017 - 24.11.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK