Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ1/10/18
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej w badaniach próbek środowiskowych- Kraków, październik
Kraków, 25.10.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/10/18
Szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych - Kraków, październik
Kraków, 25.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/AŁ/11/18
Spektroskopia elektronowa. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników badań- Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/11/18
Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LW2/PB/11/18
Laboratoryjne wyznaczenie wartości opałowej próbki biopaliwa stałego - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/11/18
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/WS/11/18
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne i przygotowywane zmiany - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WK/11/18
Szkolenie dla audytorów wewnętrznych w laboratorium (z uwzględnieniem PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN ISO 19011) - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/11/18
Zastosowanie metod statystycznych w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych - zalecenia norm PN-EN ISO/IEC 17043 oraz ISO 13528:2015. Warsztaty dla organizatorów i uczestników programów PT/ILC.- Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/AD/11/18
Spektroskopia w podczerwieni FT-IR. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników- Warszawa, listopad
Warszawa, 08.11.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK