Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EP/11/19
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LK1/IM/11/19
Skuteczny przegląd zarządzania w laboratorium efektywnym narzędziem kierownictwa w podsumowaniu funkcjonowania systemu. Warsztaty - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/11/19
Wdrażanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/JK/11/19
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019
Akademia badań środowiskowych, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe , odpady LK2/PB/11/19
Akredytowane pobieranie próbek odpadów do badań – reprezentatywność, walidacja, szacowanie niepewności- Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/GML/11/19
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/PK/11/19
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/ES/11/19
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w analizie instrumentalnej- wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/PKK/11/19
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WP/11/19
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Kraków, listopad
Kraków, 13.11.2019 - 14.11.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK