Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia środowiska pracy LK2/MR/11/17
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017 - 09.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LK2/IM/11/17
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse . Nowa norma ISO/IEC 17025 - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017 - 09.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LK2/JS/11/17
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017 - 09.11.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LK1/IJ/11/17
ICP - OES - walidacja metody - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LK1/MB/11/17
Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas - Kraków, listopad
Kraków, 09.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LK1/WK1/11/17
Ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami w praktyce laboratorium - Kraków, listopad
Kraków, 09.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/AB/11/17
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017
Laboratorium, Branża spożywcza LW1/JK/11/17
Wymagania mikrobiologiczne dla żywności w świetle ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 2073/2005 z późniejszymi zmianami - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/PK/11/17
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy ISO/IEC 17025 - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW2/WK/11/17
Miarodajność wyników - cel procesu wg znowelizowanej normy EN ISO 17025 - Warszawa, listopad
Warszawa, 15.11.2017 - 16.11.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK