Aktualne szkolenia

Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LD2/JS/06/18
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP)- Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018 - 06.06.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/06/18
Źródła błędów wpływających na wyniki badań w laboratorium fizykochemicznym. Od poboru próbki do wyniku badań w ujęciu procesowym wg. Nowych wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018 - 06.06.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/BiP/06/18
Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce. Wykłady i zajęcia laboratoryjne - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 06.06.2018 - 08.06.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Szkolenia jednodniowe LW1/MP/06/18
Bezpieczeństwo materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – przepisy UE, dokumenty potwierdzające zgodność, zagrożenia - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA1/06/18
CTD moduł 3 Jakość - wymagania rejestracyjne - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK/06/18
Praktyczne podejście do spójności pomiarowej w analityce z uwzględnieniem zmian w normie ISO/IEC 17025:2017 i DA -06 - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018
Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LW2/JM/06/18
Badanie zapylenia w środowisku pracy. Pobieranie próbek powietrza. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz projektu Rozp. MRP i PS z listopada 2017 r. - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018 - 14.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/06/18
Nowa norma EN ISO/IEC 17025:2017 dokumentacja systemu zarządzania wg. nowych wymagań. Warsztaty - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018 - 14.06.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/HW/06/18
Potwierdzenie (walidacja/sprawdzenie) metod mikrobiologicznych, serologicznych, molekularnych dla żywności, wody, materiału biologicznego, próbek środowiskowych z uwzględnieniem różnych technik- Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018 - 14.06.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA2/06/18
Metoda analityczna na potrzeby walidacji czyszczenia. Obliczanie limitów - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 14.06.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK