Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LD2/IM/10/17
Wykorzystanie narzędzi statystycznych w laboratorium badawczym. Aspekty praktyczne na przykładach z róznych obszarów działalności technicznej laboratorium - Wrocław, październik
Wrocław, 24.10.2017 - 25.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LD2/PK/10/17
Zmiana normy ISO/IEC 17025. Podejście procesowe w systemie zarządzania w laboratorium badawczym - Wrocław, październik
Wrocław, 24.10.2017 - 25.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LD1/MB/10/17
Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów - Wrocław, październik
Wrocław, 26.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Hałas, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OK1/WS/11/17
Kalendarium przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska - Kraków, listopad
Warszawa, 07.11.2017
Akademia ochrony środowiska, Prawo i OOŚ OK2/MS/11/17
Prawne i techniczne aspekty ochrony powierzchni ziemi i szkód w środowisku. Konsekwencje zapisów w raporcie początkowym o stanie gleby, ziemi i wód podziemnych - Kraków, listopad
Kraków, 07.11.2017 - 08.11.2017
Akademia ochrony środowiska, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ PSLE/11/17
IX Warsztaty Emisyjne PSLE - Nowe Normy emisyjne w kontroli AMS i co dalej ...?
Warszawa, 07.11.2017 - 09.11.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LK1/TG/11/17
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LK1/JML/11/17
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Ocena narażenia na czynniki chemiczne - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LK1/WK/11/17
Spójność pomiarowa i DA-06 w praktyce analitycznej - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LK2/RP/11/17
Nadzorowanie zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym - detekcja, kontrola występowania, sposoby eliminacji - Kraków, listopad
Kraków, 08.11.2017 - 09.11.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK