Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, woda/ścieki LD2/MZ/12/17
Spójność pomiarowa, nadzór nad wyposażeniem i doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium wodno – ściekowym - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017 - 15.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LK2/IM/12/17
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę ISO/IEC 17025 w laboratorium - Kraków, grudzień
Kraków, 14.12.2017 - 15.12.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LD2/JK/12/17
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze) - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017 - 15.12.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK