Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LD2/AA/10/18
Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018 - 04.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/10/18
Wdrożenie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty przygotowujące do zmian w systemie zarządzania. Procesy, ryzyko w laboratorium akredytowanym. - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018 - 04.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LD2/IM1/10/18
Źródła błędów wpływających na wyniki badań w laboratorium fizykochemicznym. Od poboru próbki do wyniku badań w ujęciu procesowym wg. nowych wymagań normy. - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018 - 04.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LD1/IJ/10/18
ICP - OES - Interferencje ich charakterystyka i sposoby eliminacji - Wrocław, październik
Wrocław, 04.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LD1/MB/10/18
Optymalizacja metody i rozwiązywania problemów w HPLC dla zaawansowanych - Wrocław, październik
Wrocław, 04.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia środowiska pracy , Szkolenia jednodniowe LW1/DD/10/18
Najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów w laboratoriach badających środowisko pracy - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA/10/18
Opracowanie i walidacja metody analitycznej służącej do oceny pozostałości substancji aktywnej na urządzeniach produkcyjnych - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/DK/10/18
Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS)- Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WK/10/18
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/10/18
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych- Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK