Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia badania paliw LZ3/ZM/10/17
Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane pobieranie próbek, przygotowanie próbek laboratoryjnych, przygotowanie próbek do badań z próbek laboratoryjnych, badanie podstawowych parametrów jakościowych- - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ OZ3/WS/09/17
Ustawa o odpadach, a gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie, transgraniczne przemieszczanie odpadów, transport odpadów niebezpiecznych - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka wodno-ściekowa OZ3/AR/10/17
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LZ3/JK/10/17
Wymagania norm i dokumentów PCA w stosunku do laboratorium mikrobiologicznego badającego żywność - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/IM/10/17
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę ISO/IEC 17025 w laboratorium - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LD1/MS/10/17
PCR i real-time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Wrocław, październik
Wrocław, 24.10.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LD1/MD/10/17
Podstawowe wymagania dotyczące pomiarów czynników chemicznych w środowisku pracy zawarte w Polskich Normach - Wrocław, październik
Wrocław, 24.10.2017
NOWE TEMATY, Prawo i OOŚ OW1/JK/10/17
Warsztaty dla inwestorów – pisanie pism w postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej (wniosków, pełnomocnictw, odpowiedzi na wezwania, odwołań, zażaleń) - Warszawa, październik
Warszawa, 24.10.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LD1/PB/10/17
Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej - szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych - Wrocław, październik
Wrocław, 24.10.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LD2/WK/10/17
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań. Wymagania PCA: DA-05 i DA-06 oraz DAB-07 - Wrocław, październik
Wrocław, 24.10.2017 - 25.10.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK