Aktualne szkolenia

Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/GML/03/19
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/03/19
Interferencje i źródła błędów w technice ICP-OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP-OES - Warszawa, Marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/AM/03/19
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni. - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/WKO/03/19
Teoria i praktyka pomiarów pH i konduktometrycznych. Zapewnienie jakości metrologicznej wyników pomiarów - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/03/19
Wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym i wzorcującym - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/03/19
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów. Warsztaty komputerowe. - Warszawa
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Laboratorium, Prawo i OOŚ, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OD2/MKI/11/18
Warsztaty przygotowania projektu inwestycyjnego - studium wykonalności. - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LW1/MB/03/19
Optymalizacja metody i rozwiązywania problemów w HPLC dla zaawansowanych - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/03/19
Wdrażanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium mikrobiologicznym- Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/03/19
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02 - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK