Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/02/20
Programy badań biegłości i porównań miedzylaboratoryjnych. Wykorzystanie wyników i zasady weryfikacji organizatorów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 17043 - Warszawa, luty
Warszawa, 25.02.2020 - 26.02.2020
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/02/20
Skuteczny proces szacowania niepewności, w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródła błędów na wszystkich etapach procedury badawczej.- Warszawa, luty
Warszawa, 25.02.2020 - 26.02.2020
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/BP/02/20
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Warszawa, luty
Warszawa, 25.02.2020 - 26.02.2020
Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LD2/AB/03/20
Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium fizyko-chemicznym. Świadectwa wzorcowania i certyfikowane materiały odniesienia- Wrocław, marzec
Wrocław, 11.03.2020 - 12.03.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/IM1/03/20
Praktyczne podejście do oceny ryzyka w zarządzaniu laboratorium – Warsztaty - Wrocław, marzec - 2020
Wrocław, 11.03.2020 - 12.03.2020
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/WP/03/20
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Wrocław, marzec
Wrocław, 11.03.2020 - 12.03.2020
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/03/20
Wybór, weryfikacja, walidacja i szacowanie niepewności fizykochemicznych metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Wrocław, marzec
Wrocław, 11.03.2020 - 12.03.2020
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ1/03/20
ICP - OES - Interferencje ich charakterystyka i sposoby eliminacji - Kraków, marzec
Kraków, 25.03.2020
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ/03/20
ICP-OES - walidacja metody - Kraków, marzec
Warszawa, 25.03.2020
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/03/20
Efektywne metody nadzoru nad personelem - warsztaty. - Kraków, marzec
Kraków, 25.03.2020 - 26.03.2020

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK