Aktualne szkolenia

Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska OZ3/WS/04/18
Gospodarowanie odpadami w świetle ustawy o odpadach i zmian dokonanych w 2017 roku - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 18.04.2018 - 20.04.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LZ3/TH/04/18
Metody pomiaru emisji cząstek stałych oraz substancji w nich zawartych w aspekcie aktualnych zmian i uzupełnień w normach emisyjnych - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 18.04.2018 - 20.04.2018
Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska OZ3/QAL3/04/18
QAL3 i inne obowiązki właścicieli Automatycznych Systemów Pomiarowych wynikające z normy PN-EN 14181:2015 - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 18.04.2018 - 20.04.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/IM/04/18
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę EN ISO/IEC 17025: 2017 w laboratorium - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 18.04.2018 - 20.04.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LD1/TG/04/18
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 25.04.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/WK/04/18
Miarodajność wyników badań - cel procesu wg znowelizowanej normy ISO/IEC 17025:2017 - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 25.04.2018 - 26.04.2018
Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LD2/JM/04/18
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy. Szacowanie wydatku energetycznego. Badanie oświetlenia elektrycznego - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 25.04.2018 - 26.04.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ1/05/18
ICP - OES - Interferencje ich charakterystyka i sposoby eliminacji - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/05/18
Potwierdzanie metod badawczych mikrobiologicznych, molekularnych i zapewnienie jakości na podstawie CRM - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LK2/JM/05/18
Badanie zapylenia w środowisku pracy. Pobieranie próbek powietrza. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz projektu Rozp. MRP i PS z listopada 2017 r. - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018 - 10.05.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK