Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/05/18
Nowa norma ISO/IEC 17025:2017. Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/05/18
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium wg wymagań normy EN ISO/IEC 17025: 2017 - warsztaty - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/JK/05/18
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HM/05/18
Analiza sensoryczna żywności. Od utworzenia panelu sensorycznego do akredytacji. Lider panelu sensorycznego - rola i zadania - Warszawa, maj
Warszawa, 17.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MB/05/18
Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników - Warszawa, maj
Warszawa, 17.05.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LW1/MZ/05/18
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań - wymagania akredytacyjne - Warszawa, maj
Warszawa, 17.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA2/05/18
Wzorce farmakopealne i robocze w farmacji. Standaryzacja wzorców - Warszawa, maj
Warszawa, 17.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia badań środowiskowych, NOWE TEMATY, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/ARY/05/18
Zmiana przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy określających wymagania w zakresie standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji, w związku z transpozycją prawa unijnego, w szczególności dyrektywy MCP. -
Warszawa, 22.05.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/PK/05/18
Audit systemu zarządzania w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy EN ISO/IEC 17025: 2017- szkolenie auditorów wewnętrznych - Zakopane, maj
Zakopane, 23.05.2018 - 25.05.2018
Akademia środowiska pracy LZ3/AS/05/18
BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP - Zakopane, maj
Zakopane, 23.05.2018 - 25.05.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK