Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/BW/03/18
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach diagnostycznych, żywności, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium. Aktualizacja wymagań prawnych, normatywnych, akredytacyjnych - Warszaw
Warszawa, 21.03.2018 - 22.03.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WK/04/18
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa. Wymagania normy ISO/IEC 17025:2017 - Kraków, kwiecień
Kraków, 11.04.2018 - 12.04.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/04/18
Walidacja metod badawczych w ujęciu procesowym, zgodnie z wymaganiami nowej normy EN ISO/IEC 17025: 2017 - Kraków, kwiecień
Kraków, 11.04.2018 - 12.04.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LK2/GU/04/18
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań - Kraków, kwiecień
Kraków, 11.04.2018 - 12.04.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium LW3/TG/04/18
Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 11.04.2018 - 13.04.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/MB/04/18
Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach pozostałości substancji szkodliwych w żywności i paszach - Kraków, kwiecień
Kraków, 12.04.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii LK1/MS/04/18
PCR i real - time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Kraków, kwiecień
Kraków, 12.04.2018
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OZ4/POS/04/18
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, kwiecień
Zakopane, 17.04.2018 - 20.04.2018
Laboratorium, Akademia ochrony środowiska LZ3/PB/04/18
Analiza śladu węglowego i śladu wodnego - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 18.04.2018 - 20.04.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/PK/04/18
Audit systemu zarządzania w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy EN ISO/IEC 17025: 2017- szkolenie auditorów wewnętrznych - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 18.04.2018 - 20.04.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK