Aktualne szkolenia

Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/PKK/09/18
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018 - 20.09.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/09/18
Walidacja i szacowanie niepewności z uwzględnieniem wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Warsztaty komputerowe. - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018 - 20.09.2018
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OK1/WS/09/18
Transgraniczne przemieszczanie odpadów- obowiązujące wymagania prawne i przygotowywane zmiany - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, REACH i NZŚ, Gospodarka wodno-ściekowa, Hałas, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OK1/JKO/09/18
Zmiany K.p.a. oraz najnowsze zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/WK/09/18
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium – praktyczne szkolenie dla audytorów wewnętrznych z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/09/18
Metrologia jako istotny element funkcjonowania laboratorium akredytowanego- Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LZ3/MR/09/18
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LZ3/SZ/09/18
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/09/18
Wdrożenie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty przygotowujące do zmian w systemie zarządzania. Procesy, ryzyko w laboratorium akredytowanym. - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia trzydniowe LZ3/BW/09/18
Zmiany w zarządzaniu jakością pożywek mikrobiologicznych wprowadzone w 2017 i 2018r.; Przygotowywanie i kontrola jakości pożywek w laboratoriach diagnostycznych, farmaceutycznych, badających żywność, pasze, wodę, kosmetyki. - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK