Aktualne szkolenia

Akademia farmacji LW1/AA/12/17
CTD moduł 3 Jakość - wymagania rejestracyjne - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/AB/12/17
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki - Warszawa, grudzien
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia środowiska pracy LW1/JM/12/17
Mikroklimat w środowisku pracy. Szacowanie wydatku energetycznego - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Prawo i OOŚ OW1/MKO/12/17
Nowe prawo wodne w kontekście opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MS/12/17
PCR i real-time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/EP/12/17
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LW2/IM/12/17
Abc programu Excel w praktyce laboratoryjnej czyli warsztaty z podstaw oprogramowania - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/WK/12/17
Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium - wykorzystanie działań korygujących, odstępstw, badań niezgodnych z wymaganiami, działań zapobiegawczych i ocena ryzyka wg znowelizowanej normy EN ISO 17025 - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW2/IJ/12/17
Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, powietrze LW2/GU/12/17
Metody SRM - stan aktualny i przyszłość - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK