Aktualne szkolenia

Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe PSLE/11/18
X Warsztaty Emisyjne - Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza - Toruń, listopad
Toruń, 06.11.2018 - 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia jednodniowe LW1/AM/11/18
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/AŁ/11/18
Spektroskopia elektronowa. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników badań- Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/AKW/11/18
Wyniki fałszywie pozytywne i fałszywie negatywne w chromatografii– jak ich unikać?- Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/11/18
Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LW2/PB/11/18
Laboratoryjne wyznaczenie wartości opałowej próbki biopaliwa stałego - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/11/18
Norma PN-EN 17025:2018-02. Podejście oparte na ryzyku i możliwościach w laboratorium akredytowanym – aspekty praktyczne - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LW2/AA/11/18
Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/11/18
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WK/11/18
Szkolenie dla audytorów wewnętrznych w laboratorium (z uwzględnieniem PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN ISO 19011) - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK