Aktualne szkolenia

Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiB/03/19
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów- Zakopane, Marzec
Zakopane, 13.03.2019 - 15.03.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania Biegłości LZ3/ZS/03/19
Metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej, jako element certyfikacji obowiązkowej/dobrowolnej oraz w odniesieniu do wymagań obliczeniowych hałasu przemysłowego - warsztaty pomiarowe - Zakopane, marzec
Zakopane, 13.03.2019 - 15.03.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LW1/ML/03/19
Analiza sensoryczna wody według aktualnych norm - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/WS/03/19
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne i projektowane zmiany - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA1/03/19
Wzorce farmakopealne i robocze w farmacji. Standaryzacja wzorców. - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/03/19
Interferencje i źródła błędów w technice ICP-OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP-OES - Warszawa, Marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/AM/03/19
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni. - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/WKO/03/19
Teoria i praktyka pomiarów pH i konduktometrycznych. Zapewnienie jakości metrologicznej wyników pomiarów - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/03/19
Wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym i wzorcującym - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/03/19
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-0 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów. Warsztaty komputerowe. - Warszawa,
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK