Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WK/09/18
Doskonalenie systemu zarządzania wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 w praktyce laboratorium: ryzyka i szanse, działania korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018 - 20.09.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/WK/06/18
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium – praktyczne szkolenie dla audytorów wewnętrznych z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Akademia środowiska pracy , Szkolenia trzydniowe LZ3/AM/09/18
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK/10/18
Nowe wymagania normy PN-EN ISO 11290 w zakresie wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/WK/10/18
Szkolenie dla audytorów wewnętrznych w laboratorium (z uwzględnieniem ISO/IEC 17025:2017 i PN ISO 19011) - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018 - 04.10.2018
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LD2/AA/10/18
Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018 - 04.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LD1/IJ/10/18
ICP - OES - Interferencje ich charakterystyka i sposoby eliminacji - Wrocław, październik
Wrocław, 04.10.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA/10/18
Opracowanie i walidacja metody analitycznej służącej do oceny pozostałości substancji aktywnej na urządzeniach produkcyjnych - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WK/10/18
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/JK/10/18
Dobra Praktyka Laboratoryjne (GLP) w laboratorium badającym produkty lecznicze i żywnościowe - Wrocław, listopad
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK