Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/JS/10/17
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/IM/10/17
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę ISO/IEC 17025 w laboratorium - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Akademia farmacji LW1/AA1/10/17
Badanie i znaczenie procesów uwalniania w rozwoju produktu generycznego - Warszawa, październik
Warszawa, 12.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/IJ1/10/17
ICP - OES - walidacja metody - Warszawa, październik
Warszawa, 12.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW1/WK1/10/17
Ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami w praktyce laboratorium - Warszawa, październik
Warszawa, 12.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/EP/10/17
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, październik
Warszawa, 13.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ4/POS/10/17
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/WK/10/17
Audytor wewnętrzny w laboratorium - audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LZ3/GiB/10/17
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych.Teoria chromatografii w praktyce - Rozwiązywanie problemów - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LZ3/PB/10/17
Spełnienie wymagań akredytacyjnych przez laboratoria pracujące w obszarze energetyki - Zakopane, październik
Zakopane, 18.10.2017 - 20.10.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK