Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia mikrobiologii LD2/JK/12/17
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze) - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017 - 15.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LD1/AB1/12/17
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium- wymagania normy 17025 - Wrocław, grudzień
Wrocław, 15.12.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK