Aktualne szkolenia

Akademia ochrony środowiska, Gospodarka odpadami, NOWE TEMATY, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OW2/JG/12/17
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LW2/JS/12/17
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, grudzień
Warszawa, 12.12.2017 - 13.12.2017
Akademia farmacji LW1/AA1/12/17
Metoda analityczna na potrzeby walidacji czyszczenia. Obliczanie limitów - Warszawa, grudzień
Warszawa, 13.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MB/12/17
Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów - Warszawa, grudzień
Warszawa, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LD1/AB/12/17
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LK1/HW/12/17
Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego a spójność pomiarowa w badaniach mikrobiologicznych - Kraków, grudzień
Kraków, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LK1/PB/12/17
Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej - szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych - Kraków, grudzień
Kraków, 14.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LD2/IM/12/17
Omówienie normy ISO/IEC17025 - Podstawy dla nowych pracowników - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017 - 15.12.2017
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, woda/ścieki LD2/MZ/12/17
Spójność pomiarowa, nadzór nad wyposażeniem i doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium wodno – ściekowym - Wrocław, grudzień
Wrocław, 14.12.2017 - 15.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LK2/IM/12/17
Zarządzanie procesowe, ryzyko i szanse, czyli jak sprawnie wdrożyć nową normę ISO/IEC 17025 w laboratorium - Kraków, grudzień
Kraków, 14.12.2017 - 15.12.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK