Aktualne szkolenia

Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium LW1/EP/03/18
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, marzec
Warszawa, 08.03.2018
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LD1/IM/03/18
Nowa Norma ISO/IEC 17025:2017- Podstawy dla osób planujących rozpocząć pracę w laboratorium - Wrocław, marzec
Wrocław, 10.03.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LZ3/WK/03/18
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań. Wymagania normy EN ISO/IEC 17025:2017 oraz wymagania akredytacyjne: DA-05, DA-06, DAB-07 - Zakopane, marzec
Zakopane, 14.03.2018 - 16.03.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/IM/03/18
Nowa norma EN ISO/IEC 17025:2017 warsztaty przygotowujace do zmian w sytemie zarządzania. Procesy, ryzyko, szanse w laboratorium analitycznym - Zakopane, marzec
Zakopane, 14.03.2018 - 16.03.2018
Kategorie szkoleń, Szkolenia trzydniowe, Szkolenia jednodniowe LW1/MP/03/18
Bezpieczeństwo materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – przepisy UE, dokumenty potwierdzające zgodność, zagrożenia - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK/03/18
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2018
Kategorie szkoleń, NOWE TEMATY, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OW1/JK/03/18
Zmiany K.p.a. oraz najnowsze zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/03/18
Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2018 - 22.03.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LW2/AM/03/18
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2018 - 22.03.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/03/18
Nowa norma ISO/IEC 17025:2017 - wdrożenie zmian w dokumentacji laboratorium: proces, ryzyko, szansa - warsztaty - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2018 - 22.03.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK