Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/09/18
Metody SRM - stan aktualny i przyszłość. Wdrożenie normy PN-EN 13284-1:2018-2 - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018 - 13.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/09/18
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne- Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2018
REACH i NZŚ, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LW1/GML/09/18
Dalsi użytkownicy a obowiązki wynikające z rozporządzeń REACH i CLP - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/JK/09/18
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze) - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LK1/MB/09/18
Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LK1/AA/09/18
CTD moduł 3 ,,Jakość’’ - wymagania rejestracyjne - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia jednodniowe LK1/AB/09/18
Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/09/18
Zapewnienie wiarygodności wyniku - metody mikrobiologiczne i molekularne - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/PK/09/18
Audit systemu zarządzania w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02- szkolenie auditorów wewnętrznych. - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018 - 20.09.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WK/09/18
Doskonalenie systemu zarządzania wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 w praktyce laboratorium: ryzyka i szanse, działania korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018 - 20.09.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK