Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/09/18
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w badaniach mikrobiologicznych - wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/MS/09/18
PCR jako efektywne narzędzie do wykrywania drobnoustrojów oraz analiza filogenetyczna - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LW1/PD/09/18
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK/09/18
Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria (elementy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ISO 19011) - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/09/18
Nowa Norma ISO/IEC 17025:2017 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium: proces, ryzyko, szanse. Warsztaty - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018 - 13.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA/09/18
Badanie i znaczenie procesów uwalniania w rozwoju produktu generycznego - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/09/18
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne- Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/JK/09/18
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze) - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA/09/18
CTD moduł 3 ,,Jakość’’ - wymagania rejestracyjne - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/09/18
Zapewnienie wiarygodności wyniku - metody mikrobiologiczne i molekularne - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK