Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/PK/05/18
System zarządzania w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2017 - rola kierownictwa laboratorium w procesie zmian - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018 - 10.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ2/05/18
ICP - OES - walidacja metody - Kraków, maj
Kraków, 10.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych LK1/MB/05/18
Optymalizacja metody i rozwiązywania problemów w HPLC dla zaawansowanych - Kraków, maj
Kraków, 10.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/05/18
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne- Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA1/05/18
Badanie i znaczenie procesów uwalniania w rozwoju produktu generycznego - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/WS/05/18
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/05/18
Szkolenie dla audytorów wewnętrznych w laboratorium (z uwzględnieniem ISO/IEC 17025:2017 i PN ISO 19011) - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/05/18
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LW2/GML/05/18
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/05/18
Metody SRM - stan aktualny i przyszłość - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK