Aktualne szkolenia

Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/PKK/02/19
Badanie zapylenia w środowisku pracy. Pobieranie próbek powietrza. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnego Rozporządzenia MRP i PS z 12 czerwca 2018 r.- Kraków, luty
Kraków, 13.02.2019 - 14.02.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/SZ/02/19
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych- Kraków, luty
Kraków, 13.02.2019 - 14.02.2019
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OK1/WS/02/19
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne i projektowane zmiany - Kraków, luty
Kraków, 14.02.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK2/02/19
Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OD2/WS/02/19
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/02/19
Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium: proces, ryzyko, szanse. Warsztaty - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/AB/02/19
Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/BP/02/19
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK/02/19
Nowe wymagania normy PN-EN ISO 11290 w zakresie wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes - Wrocław, luty
Wrocław, 28.02.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/03/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i znowelizowanych dokumentów PCA. - Zakopane, marzec
Zakopane, 13.03.2019 - 15.03.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK