Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/AB/10/19
Doskonalenie kompetencji technicznych pracowników laboratoriów badawczych. Identyfikacja źródeł błędów wpływających na wyniki badań. Nadzór nad wyposażeniem w aspekcie wymagań nowej normy PN-EN ISO IEC 17025:2018-02- Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/ES/10/19
Od wdrożenia metody badawczej do sprawozdania z badań. Identyfikacja procesów w laboratorium chemicznym- Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, woda/ścieki, Szkolenia dwudniowe LK2/BP/10/19
Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/JKK/10/19
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy- Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OK2/WS/10/19
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne i projektowane zmiany. Transport odpadów niebezpiecznych - Kraków, październik 2019
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OK2/ŁS/10/19
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/PK/10/19
Wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym i wzorcującym - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/10/19
Wybór, weryfikacja, walidacja i szacowanie niepewności fizykochemicznych metod badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019 - 03.10.2019
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LK1/PD/10/19
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Czynniki wpływające na wiarygodność i reprezentatywność próbki. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Kraków, październik
Kraków, 02.10.2019
Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/WS/10/19
Gospodarowanie odpadami - radykalne zmiany wymagań w 2019 i 2020 r. Obecne i planowane wymagania prawa unijnego i krajowego. - Zakopane, październik 2019
Zakopane, 08.10.2019 - 10.10.2019

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK