Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW1/IJ/10/17
ICP - OES - Interferencje ich charakterystyka i sposoby eliminacji - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Laboratorium, Akademia mikrobiologii LW1/TK/10/17
Norma PN EN ISO 6579 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.– stan bieżący, zatwierdzone zmiany - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW1/WK/10/17
Spójność pomiarowa i DA-06 w praktyce analitycznej - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OW1/WS/10/17
Wymagania związane ze stosowaniem i użytkowaniem urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Akademia farmacji LW1/AA/10/17
Wzorce farmakopealne i robocze w farmacji. Standaryzacja wzorców - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017
Akademia ochrony środowiska, Prawo i OOŚ OW2/OOS/10/17
Ocena oddziaływania na środowisko - aspekty prawne i techniczne - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LW2/PB/10/17
Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Branża spożywcza LW2/JK/10/17
System HACCP jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności, Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna (zasady, wymagania, obszary, rozwiązania praktyczne) - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LW2/SZ/10/17
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, powietrze LW2/GU/10/17
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań. - Warszawa, październik
Warszawa, 11.10.2017 - 12.10.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK