Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia badania paliw LZ3/ZM/11/17
Węgiel kamienny i brunatny-metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO - wyznaczanie podstawowych parametrów jakościowych. Podobieństwa i różnice w odniesieniu do norm PN i ISO. Analiza sitowa. - Zakopane,
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LZ3/IM1/11/17
Wymagania nowej normy ISO/IEC 17025, a skuteczny proces szacowania niepewności w laboratorium fizykochemicznym. Identyfikacja, monitorowanie oraz eliminacja źródeł błędów na wszystkich etapach procedury badawczej. Warsztaty komputerowe- Zakopane, listopad
Zakopane, 29.11.2017 - 01.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LZ3/GiK/12/17
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) oraz w piecu grafitowym (GFAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/WK/12/17
Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania - wymagania normy ISO/IEC 17025:2005 i projektu DIS 17025:2017: ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, działania korygujące, Identyfikacja i postępowanie z badaniami niezgodnymi z wymaganiami, zgoda na odstę
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Akademia ochrony środowiska, NOWE TEMATY, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ3/SK/12/17
Monitorowanie, rozliczanie i weryfikacja emisji w ramach systemu handlu emisjami - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/PK/12/17
Podejście procesowe w systemie zarządzania w laboratorium badawczym (z uwzględnieniem planowanych zmian normy ISO/IEC 17025) - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LZ3/IM/12/17
Proces walidacja i weryfikacji metod badawczych oraz szacowanie niepewności pomiaru w laboratorium analitycznym.Warsztaty komputerowe - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Akademia analiz instrumentalnych LW3/GIG/12/17
Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, grudzień
Warszawa, 06.12.2017 - 08.12.2017
Akademia ochrony środowiska, NOWE TEMATY, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ OZ3/QAL3/12/17
Warsztaty obliczeniowe dla nadzoru nad automatycznymi systemami pomiarowymi (procedura QAL3) - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017
Laboratorium, Branża spożywcza LZ3/JK/12/17
Zapewnienie jakości wody i napojów bezalkoholowych w świetle obowiązujących aktów prawnych - Zakopane, grudzień
Zakopane, 06.12.2017 - 08.12.2017

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK