Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ/10/18
ICP - OES - walidacja metody - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia jednodniowe LK1/SZ/10/18
Metody statystyczne niezbędne do szacowania niepewności pomiarów w laboratorium - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LK1/PD/10/18
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Czynniki wpływające na wiarygodność i reprezentatywność próbki. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018
Laboratorium, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LK2/MGG/10/18
Analiza śladu węglowego - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/JML/10/18
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Szacowanie wydatku energetycznego. Badanie oświetlenia elektrycznego - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WK/10/18
Miarodajność wyników jako cel procesu. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie zmian. - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/IM1/10/18
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ1/10/18
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej w badaniach próbek środowiskowych- Kraków, październik
Kraków, 25.10.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/10/18
Szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych - Kraków, październik
Kraków, 25.10.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/TG/11/18
Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2018 - 08.11.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK