Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe, Badania Biegłości LZ1/ZS/BB01/10/18
Badania Biegłości z zakresu hałasu w środowisku organizowane zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - Zakopane, październik
Zakopane, 16.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/10/18
Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium fizyko-chemicznym. Świadectwa wzorcowania i certyfikowane materiały odniesienia - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LZ3/TH/10/18
Metody pomiaru emisji cząstek stałych oraz substancji w nich zawartych w aspekcie aktualnych zmian i uzupełnień w normach emisyjnych - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/10/18
Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - sprawne wdrożenie zmian. Warsztaty - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania Biegłości LZ3/ZS/10/18
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/10/18
Spełnienie wymagań akredytacyjnych przez laboratoria pracujące w obszarze energetyki - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/WKO/10/18
Spójność metrologiczna w pomiarach pH, konduktometrycznych i w innych rodzajach analiz chemicznych. - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/AR/10/18
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/AB/10/18
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Kraków, październik
Kraków, 23.10.2018 - 24.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/10/18
Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego: proces, ryzyko, szanse - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK