Aktualne szkolenia

Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK2/02/19
Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LL1/HW/02/19
Wdrażanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym - Lublin, luty
Lublin, 27.02.2019
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OD2/WS/02/19
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/02/19
Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium: proces, ryzyko, szanse. Warsztaty - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LD2/AB/02/19
Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/BP/02/19
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK/02/19
Nowe wymagania normy PN-EN ISO 11290 w zakresie wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes - Wrocław, luty
Wrocław, 28.02.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/03/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i znowelizowanych dokumentów PCA. - Zakopane, marzec
Zakopane, 13.03.2019 - 15.03.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiB/03/19
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów- Zakopane, Marzec
Zakopane, 13.03.2019 - 15.03.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania Biegłości LZ3/ZS/03/19
Metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej, jako element certyfikacji obowiązkowej/dobrowolnej oraz w odniesieniu do wymagań obliczeniowych hałasu przemysłowego - warsztaty pomiarowe - Zakopane, marzec
Zakopane, 13.03.2019 - 15.03.2019
Laboratorium, Akademia badania paliw, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/03/19
Spełnienie wymagań akredytacyjnych przez laboratoria pracujące w obszarze energetyki - Zakopane, marzec
Zakopane, 13.03.2019 - 15.03.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LW1/ML/03/19
Analiza sensoryczna wody według aktualnych norm - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/MG/03/19
Produkcja i bezpieczeństwo kosmetyków w świetle wymagań nowej ustawy o produktach kosmetycznych - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/WS/03/19
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne i projektowane zmiany - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA1/03/19
Wzorce farmakopealne i robocze w farmacji. Standaryzacja wzorców. - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/GML/03/19
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/03/19
Interferencje i źródła błędów w technice ICP-OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP-OES - Warszawa, Marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/AM/03/19
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni. - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/WKO/03/19
Teoria i praktyka pomiarów pH i konduktometrycznych. Zapewnienie jakości metrologicznej wyników pomiarów - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/03/19
Wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym i wzorcującym - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/03/19
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów. Warsztaty komputerowe. - Warszawa
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Laboratorium, Prawo i OOŚ, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/MKI/03/19
Warsztaty przygotowania projektu inwestycyjnego - studium wykonalności. - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LW1/MB/03/19
Optymalizacja metody i rozwiązywania problemów w HPLC dla zaawansowanych - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/03/19
Wdrażanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium mikrobiologicznym- Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2019
Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe BP3/TH/03/19
Badania porównawcze z zakresu emisji pyłu do powietrza z instalacji energetycznego spalania paliw. - Wałbrzych, marzec
Wałbrzych, 21.03.2019 - 23.03.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/03/19
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02 - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LK1/TG/03/19
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/MS/03/19
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzia diagnostyczne - projektowanie reakcji, analiza wyników, walidacja i najczęściej napotykane problemy - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019
Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LK2/MGG/03/19
Analiza śladu węglowego - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019 - 28.03.2019
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OK2/WS/03/19
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019 - 28.03.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/PK/03/19
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019 - 28.03.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/PB/03/19
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności - warsztaty komputerowe - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019 - 28.03.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/03/19
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 170252018-02- Warsztaty - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019 - 28.03.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/MPL/03/19
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019 - 28.03.2019
Laboratorium, Prawo i OOŚ, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OK2/MKI/03/19
Warsztaty przygotowania projektu inwestycyjnego - studium wykonalności. - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019 - 28.03.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/04/19
Kompetencje i obowiązki kierownictwa w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2. - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LW2/PB/04/19
Laboratoryjne wyznaczenie wartości opałowej próbki biopaliwa stałego - Warszawa, kwietnia
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LW2/PJ/04/19
Olej opałowy lekki i ciężki – Mazut. Wygania normatywne dla olejów elektroizolacyjnych i przekładniowych stosowanych w energetyce - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/AU/04/19
Pomiar i ocena środowisk cieplnych na stanowiskach pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 i PN-EN ISO 11079:2008. Ocena ciężkości pracy za pomocą wydatku energetycznego. Ocena oświetlenia elektrycznego.
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/MR/04/19
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy- Warszawa, kwietnia
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LW2/AA/04/19
Rola analityków w rozwoju nowego produktu w laboratorium farmaceutycznym w świetle wytycznych Q8, Q9 i Q10 - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/AŁ/04/19
Spektroskopia elektronowa. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników badań. - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/KN/04/19
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/WKO/04/19
Wymagania dla producentów materiałów odniesienia wg. normy PN-EN ISO 17034:2017 i innych dokumentów - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/04/19
Wymagania PCA na drodze do akredytacji oraz wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Warszawa, kwietnia
Warszawa, 03.04.2019 - 09.05.2019
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/IJ/04/19
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej w badaniach próbek środowiskowych- Warszawa, kwiecień
Warszawa, 03.04.2019
Akademia metrologii i kompetencji, Akademia środowiska pracy i BHP, Prawo i OOŚ, pola elektromagnetyczne, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/AZ/04/19
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach. Audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej i świadectwo energetyczne budynku. - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/04/19
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w badaniach mikrobiologicznych - wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 04.04.2019
Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/WS/04/19
Gospodarowanie odpadami -obecne wymagania prawa unijnego i krajowego.Planowane zmiany. -Zakopane, kwiecień 2019
Zakopane, 09.04.2019 - 11.04.2019
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ4/POS/04/19
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, kwiecień 2019
Zakopane, 09.04.2019 - 12.04.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/04/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian i oceny ryzyka. Warsztaty. - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/IJ/04/19
ICP-OES: Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/PK/04/19
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
REACH i NZŚ, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/SK/04/19
Monitorowanie, rozliczanie i weryfikacja emisji w ramach systemu handlu emisjami. NOWE REGULACJE PRAWNE - wnioski o uprawnienia do emisji CO2 na nowy okres rozliczeniowy - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/QAL3/04/19
Obowiązki użytkownika systemu monitoringu ciągłego wynikające z normy PN-EN 14181:2015 -Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania Biegłości LZ3/ZS/04/19
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/04/19
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AA/04/19
Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/05/19
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Praktyczne porady- Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK/05/19
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/GML/05/19
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/05/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium. Warsztaty.- Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/MZ/05/19
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek i uniknąć błędów - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/JK/05/19
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/MGG/05/19
Analiza śladu węglowego - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/AD/05/19
Spektroskopia w podczerwieni FT-IR. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/DK/05/19
Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS)- Warszawa,maj
Warszawa, 09.05.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/TG/05/19
Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS. Warsztaty laboratoryjne - Warszawa, maj
Warszawa, 15.05.2019 - 17.05.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LZ3/AS/05/19
BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP - Zakopane, maj
Zakopane, 22.05.2019 - 24.05.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/05/19
Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium: proces, ryzyko, szanse. Warsztaty. - Zakopane, maj
Zakopane, 22.05.2019 - 24.05.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/05/19
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, maj
Zakopane, 22.05.2019 - 24.05.2019
Akademia badania paliw, Szkolenia trzydniowe LZ3/AK/05/19
Węgiel kamienny - metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO, precyzja pobierania próbek węgla, przygotowania i wykonania badań.
Zakopane, 22.05.2019 - 24.05.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia trzydniowe LZ3/BP/05/19
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Zakopane, maj
Zakopane, 22.05.2019 - 24.05.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK/05/19
Monitoring zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego i wewnątrz budynków - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OD1/WS/05/19
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne i projektowane zmiany - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LD2/AM/05/19
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni. - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019 - 30.05.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/KN/05/19
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019 - 30.05.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/PK/05/19
Wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym i wzorcującym - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019 - 30.05.2019
REACH i NZŚ, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia Kierownika, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LW1/GML/09/18
Dalsi użytkownicy a obowiązki wynikające z rozporządzeń REACH i CLP - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 12.06.2019
Laboratorium, Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LW2/AK/06/19
Paliwa alternatywne. Stałe paliwa wtórne (SRF) - metody znormalizowane. Metody oznaczania zawartości biomasy- Warszawa, czerwiec
Warszawa, 12.06.2019 - 13.06.2019
Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/PB/06/19
Sposoby zapewnienia spójności pomiarowej wyników w laboratorium fizykochemicznym - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 12.06.2019 - 13.06.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/06/19
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 170252018-02- Warsztaty - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 12.06.2019 - 13.06.2019
Akademia metrologii i kompetencji, Akademia środowiska pracy i BHP, Prawo i OOŚ, pola elektromagnetyczne, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/AZ/06/19
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach. Audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej i świadectwo energetyczne budynku. - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 12.06.2019 - 13.06.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/06/19
Potwierdzenie ważności wyniku - metody mikrobiologiczne i molekularne - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2019
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OJ4/POS/06/19
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany - Jastrzębia Góra, czerwiec 2019
Jastrzębia Góra, 25.06.2019 - 28.06.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM/06/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium. Warsztaty. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 26.06.2019 - 28.06.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/PK/06/19
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 26.06.2019 - 28.06.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LJ3/TH/06/19
Metody pomiaru emisji cząstek stałych oraz substancji w nich zawartych w aspekcie aktualnych zmian i uzupełnień w normach emisyjnych - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 26.06.2019 - 28.06.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania Biegłości LJ3/ZS/06/19
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 26.06.2019 - 28.06.2019
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LJ3/AU/06/19
Techniczne aspekty wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 26.06.2019 - 28.06.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LJ3/PB/06/19
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-0 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów. Warsztaty komputerowe- Jastrzębia Gó
Jastrzębia Góra, 26.06.2019 - 28.06.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LJ3/GIK/07/19
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) oraz w piecu grafitowym (GFAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych - Jastrzębia Góra, lipiec
Jastrzębia Góra, 03.07.2019 - 05.07.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LJ3/AB/07/19
Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium fizyko-chemicznym. Świadectwa wzorcowania i certyfikowane materiały odniesienia - Jastrzębia Góra, lipiec
Jastrzębia Góra, 03.07.2019 - 05.07.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM/07/19
Dostosowanie dokumentacji do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium pracującym w obszarze energetyki. - Jastrzębia Góra, lipiec
Jastrzębia Góra, 03.07.2019 - 05.07.2019
Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OJ3/SK/07/19
Monitorowanie, rozliczanie i weryfikacja emisji w ramach systemu handlu emisjami. NOWE REGULACJE PRAWNE - wnioski o uprawnienia do emisji CO2 na nowy okres rozliczeniowy. - Jastrzębia Góra, lipiec
Jastrzębia Góra, 03.07.2019 - 05.07.2019


 
 

OK

OK