Aktualne szkolenia

Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LD1/TG/04/18
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 25.04.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/WK/04/18
Miarodajność wyników badań - cel procesu wg znowelizowanej normy ISO/IEC 17025:2017 - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 25.04.2018 - 26.04.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/04/18
Nowa Norma ISO/IEC 17025:2017 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium: proces, ryzyko, szanse. Warsztaty - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 25.04.2018 - 26.04.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/IM1/04/18
Szacowanie niepewności jako proces w laboratorium fizykochemicznym zgodnie z wymaganiami nowej normy. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 25.04.2018 - 26.04.2018
Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/JK/04/18
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 25.04.2018 - 26.04.2018
Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LD2/JM/04/18
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Szacowanie wydatku energetycznego. Badanie oświetlenia elektrycznego - Wrocław, kwiecień
Wrocław, 25.04.2018 - 26.04.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ1/05/18
ICP - OES - Interferencje ich charakterystyka i sposoby eliminacji - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/05/18
Potwierdzanie metod badawczych mikrobiologicznych, molekularnych i zapewnienie jakości na podstawie CRM - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/05/18
Metody statystyczne do oceny programów badań biegłości wg normy ISO 13528. Analiza i wykorzystanie wyników PT/ILC do sterowania badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018 - 10.05.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/PB/05/18
Praktyczne wykorzystanie metrologii w działalności laboratorium akredytowanego - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018 - 10.05.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/PK/05/18
System zarządzania w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2017 - rola kierownictwa laboratorium w procesie zmian - Kraków, maj
Kraków, 09.05.2018 - 10.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ2/05/18
ICP - OES - walidacja metody - Kraków, maj
Kraków, 10.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych LK1/MB/05/18
Optymalizacja metody i rozwiązywania problemów w HPLC dla zaawansowanych - Kraków, maj
Kraków, 10.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/05/18
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne- Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA1/05/18
Badanie i znaczenie procesów uwalniania w rozwoju produktu generycznego - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/WS/05/18
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/05/18
Szkolenie dla audytorów wewnętrznych w laboratorium (z uwzględnieniem ISO/IEC 17025:2017 i PN ISO 19011) - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/05/18
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LW2/GML/05/18
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/05/18
Metody SRM - stan aktualny i przyszłość - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/05/18
Nowa norma ISO/IEC 17025:2017. Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/05/18
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium wg wymagań normy EN ISO/IEC 17025: 2017 - warsztaty - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/JK/05/18
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Warszawa, maj
Warszawa, 16.05.2018 - 17.05.2018
Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HM/05/18
Analiza sensoryczna żywności. Od utworzenia panelu sensorycznego do akredytacji. Lider panelu sensorycznego - rola i zadania - Warszawa, maj
Warszawa, 17.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych LW1/MB/05/18
Chromatografia jonowa (IC). Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników - Warszawa, maj
Warszawa, 17.05.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LW1/MZ/05/18
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań - wymagania akredytacyjne - Warszawa, maj
Warszawa, 17.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA2/05/18
Wzorce farmakopealne i robocze w farmacji. Standaryzacja wzorców - Warszawa, maj
Warszawa, 17.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia badań środowiskowych, NOWE TEMATY, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/ARY/05/18
Zmiana przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy określających wymagania w zakresie standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji, w związku z transpozycją prawa unijnego, w szczególności dyrektywy MCP. -
Warszawa, 22.05.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/PK/05/18
Audit systemu zarządzania w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy EN ISO/IEC 17025: 2017- szkolenie auditorów wewnętrznych - Zakopane, maj
Zakopane, 23.05.2018 - 25.05.2018
Akademia środowiska pracy LZ3/AS/05/18
BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP - Zakopane, maj
Zakopane, 23.05.2018 - 25.05.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium LZ3/GiB/05/18
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów. - Zakopane, maj
Zakopane, 23.05.2018 - 25.05.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LZ3/WK/05/18
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań. Wymagania normy EN ISO/IEC 17025:2017 oraz wymagania akredytacyjne: DA-05, DA-06, DAB-07 - Zakopane, maj
Zakopane, 23.05.2018 - 25.05.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LZ3/IM/05/18
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy EN ISO/IEC 17025:2017 w laboratorium analitycznym. Warsztaty komputerowe - Zakopane, maj
Zakopane, 23.05.2018 - 25.05.2018
Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe PSLE/05/18
X Warsztaty Emisyjne PSLE Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza - nowe wymagania Konkluzji BAT dla źródeł ciepłowniczych i energetycznych już od 50 MW.
Szczyrk, 23.05.2018 - 25.05.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia trzydniowe LZ3/BW/05/18
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych w laboratorium diagnostycznym, farmaceutycznym, badającym kosmetyki, żywność, wodę i inne produkty – przygotowywanie i kontrola jakości; aktualizacja wymagań - Zakopane, maj
Zakopane, 23.05.2018 - 25.05.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LL2/IM/05/18
Spójność pomiarowa i nadzór nad wyposażeniem w laboratorium fizyko - chemicznym - Lublin, maj
Lublin, 28.05.2018 - 29.05.2018
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LD1/PD/06/18
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/PK/06/18
Dostosowanie systemu zarządzania w Laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2017 - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018 - 06.06.2018
Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LD2/PB/06/18
Laboratoryjne wyznaczenie wartości opałowej próbki biopaliwa stałego - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018 - 06.06.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LD2/MZ/06/18
Wdrożenie nowej normy 17025 w laboratorium wodno-ściekowym. Spójność pomiarowa, nadzór nad wyposażeniem i doskonalenie kompetencji technicznych - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018 - 06.06.2018
Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LD2/JS/06/18
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP)- Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018 - 06.06.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/06/18
Źródła błędów wpływających na wyniki badań w laboratorium fizykochemicznym. Od poboru próbki do wyniku badań w ujęciu procesowym wg. Nowych wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 - Wrocław, czerwiec
Wrocław, 05.06.2018 - 06.06.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/BiP/06/18
Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce. Wykłady i zajęcia laboratoryjne - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 06.06.2018 - 08.06.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Szkolenia jednodniowe LW1/MP/06/18
Bezpieczeństwo materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – przepisy UE, dokumenty potwierdzające zgodność, zagrożenia - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA1/06/18
CTD moduł 3 Jakość - wymagania rejestracyjne - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK/06/18
Praktyczne podejście do spójności pomiarowej w analityce z uwzględnieniem zmian w normie ISO/IEC 17025:2017 i DA -06 - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018
Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LW2/JM/06/18
Badanie zapylenia w środowisku pracy. Pobieranie próbek powietrza. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz projektu Rozp. MRP i PS z listopada 2017 r. - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018 - 14.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/06/18
Nowa norma EN ISO/IEC 17025:2017 dokumentacja systemu zarządzania wg. nowych wymagań. Warsztaty - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018 - 14.06.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/HW/06/18
Potwierdzenie (walidacja/sprawdzenie) metod mikrobiologicznych, serologicznych, molekularnych dla żywności, wody, materiału biologicznego, próbek środowiskowych z uwzględnieniem różnych technik- Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2018 - 14.06.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA2/06/18
Metoda analityczna na potrzeby walidacji czyszczenia. Obliczanie limitów - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 14.06.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/MS/06/18
PCR i real - time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 14.06.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium LW1/EP/06/18
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 14.06.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK1/06/18
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 14.06.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LJ3/GIK/06/18
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) oraz w piecu grafitowym (GFAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy , Szkolenia trzydniowe LJ3/JM/06/18
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy , Szkolenia trzydniowe LJ3/AM/06/18
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LJ3/MZ/06/18
Nowa norma 17025:2017 w laboratorium wodno- ściekowym. Od pobrania próbki do wyniku z badań. Doskonalenie kompetencji technicznych. Warsztaty. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LJ3/ZS/06/18
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty doskonalące - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji LJ3/AB/06/18
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025: 2017 - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/PK2/06/18
System zarządzania w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2017 - rola kierownictwa laboratorium w procesie zmian - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM/06/18
Walidacja metod i szacowania niepewności jako proces w laboratorium fizykochemicznym zgodnie z wymaganiami nowej normy. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 20.06.2018 - 22.06.2018
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OJ4/POS/06/18
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 26.06.2018 - 29.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LJ3/WK/06/18
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium – praktyczne szkolenie dla audytorów wewnętrznych z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy EN ISO/IEC 17025:2017 - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium LJ3/GiB/06/18
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM1/06/18
Nowa norma ISO EN 17025:2017 - sprawne wdrożenie zmian. Warsztaty - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium LJ3/IJ/06/18
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OJ3/QAL3/06/18
QAL3 i inne obowiązki właścicieli Autom Systemów Pomiarowych wynikające z normy PN-EN 14181:2015 - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji LJ3/SR/06/18
Szerokopasmowe i selektywne pomiary pól elektromagnetycznych, zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony środowiska oraz wymaganiami akredytacyjnymi - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia trzydniowe LJ3/AA/06/18
Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OJ3/AR/06/18
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018


 
 

OK

OK