Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe, Badania Biegłości LZ1/ZS/BB01/10/18
Badania Biegłości z zakresu hałasu w środowisku organizowane zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - Zakopane, październik
Zakopane, 16.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/10/18
Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium fizyko-chemicznym. Świadectwa wzorcowania i certyfikowane materiały odniesienia - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe LZ3/TH/10/18
Metody pomiaru emisji cząstek stałych oraz substancji w nich zawartych w aspekcie aktualnych zmian i uzupełnień w normach emisyjnych - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/10/18
Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - sprawne wdrożenie zmian. Warsztaty - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania Biegłości LZ3/ZS/10/18
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/10/18
Spełnienie wymagań akredytacyjnych przez laboratoria pracujące w obszarze energetyki - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/WKO/10/18
Spójność metrologiczna w pomiarach pH, konduktometrycznych i w innych rodzajach analiz chemicznych. - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/AR/10/18
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/AB/10/18
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Kraków, październik
Kraków, 23.10.2018 - 24.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/10/18
Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego: proces, ryzyko, szanse - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ/10/18
ICP - OES - walidacja metody - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia jednodniowe LK1/SZ/10/18
Metody statystyczne niezbędne do szacowania niepewności pomiarów w laboratorium - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LK1/PD/10/18
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Czynniki wpływające na wiarygodność i reprezentatywność próbki. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018
Laboratorium, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LK2/MGG/10/18
Analiza śladu węglowego - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/JML/10/18
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Szacowanie wydatku energetycznego. Badanie oświetlenia elektrycznego - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WK/10/18
Miarodajność wyników jako cel procesu. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie zmian. - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/IM1/10/18
Doskonalenie kompetencji audytorskich w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ1/10/18
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej w badaniach próbek środowiskowych- Kraków, październik
Kraków, 25.10.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/10/18
Szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych - Kraków, październik
Kraków, 25.10.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/TG/11/18
Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS - Warszawa, listopad
Warszawa, 06.11.2018 - 08.11.2018
Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe PSLE/11/18
X Warsztaty Emisyjne - Realizacja wymagań konkluzji BAT dla przemysłu w zakresie monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza - Toruń, listopad
Toruń, 06.11.2018 - 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia jednodniowe LW1/AM/11/18
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/AŁ/11/18
Spektroskopia elektronowa. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników badań- Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/AKW/11/18
Wyniki fałszywie pozytywne i fałszywie negatywne w chromatografii– jak ich unikać?- Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/11/18
Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LW2/PB/11/18
Laboratoryjne wyznaczenie wartości opałowej próbki biopaliwa stałego - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/11/18
Norma PN-EN 17025:2018-02. Podejście oparte na ryzyku i możliwościach w laboratorium akredytowanym – aspekty praktyczne - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LW2/AA/11/18
Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/11/18
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WK/11/18
Szkolenie dla audytorów wewnętrznych w laboratorium (z uwzględnieniem PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN ISO 19011) - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/PKK/11/18
Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy. Badanie zapylenia. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnych wymagań przepisów prawa oraz Rozp. MRP i PS z dnia 12 czerwca 2018 r.- Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Gospodarka odpadami, Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/JG/11/18
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/SZ/11/18
Zastosowanie metod statystycznych w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych - zalecenia norm PN-EN ISO/IEC 17043 oraz ISO 13528:2015. Warsztaty dla organizatorów i uczestników programów PT/ILC.- Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/AD/11/18
Spektroskopia w podczerwieni FT-IR. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników- Warszawa, listopad
Warszawa, 08.11.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji, Gospodarka wodno-ściekowa, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LW1/MZ/11/18
Pobieranie próbek wód i ścieków do badań - wymagania akredytacyjne - Warszawa, listopad
Warszawa, 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/WS/11/18
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne i projektowane zmiany - Warszawa, listopad
Warszawa, 08.11.2018
REACH i NZŚ, Prawo i OOŚ, Szkolenia jednodniowe OW1/JKO/11/18
Warsztaty dla inwestorów – pisanie pism w postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej (wniosków, pełnomocnictw, odpowiedzi na wezwania, odwołań, zażaleń) - Warszawa, listopad
Warszawa, 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia jednodniowe LD1/DD/11/18
Audyt techniczny w laboratorium środowiska pracy - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/MS/11/18
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzia diagnostyczne - projektowanie reakcji, analiza wyników, walidacja i najczęściej napotykane problemy - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LD1/AŁ/11/18
Spektroskopia elektronowa. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników badań- Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LD1/WK1/11/18
Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria (elementy ISO/IEC 17025:2017 i ISO 19011) - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LD2/MPL/11/18
Badania hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy. Metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na hałas i drgania mechaniczne - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LD2/AA/11/18
Rola analityków w rozwoju nowego produktu w laboratorium farmaceutycznym w świetle wytycznych Q8, Q9 i Q10 - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LD2/PB/11/18
Sposoby zapewnienia spójności pomiarowej wyników w laboratorium fizykochemicznym - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/PK/11/18
System zarządzania w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - rola kierownictwa laboratorium w procesie zmian - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/JK/11/18
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OD2/WS/11/18
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Laboratorium, Prawo i OOŚ, Akademia Kierownika, Akademia farmacji, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OD2/MKI/11/18
Studium wykonalności - podstawowe narzędzia aplikowania w projektach inwestycyjnych - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LD1/AD/11/18
Spektroskopia w podczerwieni FT-IR. Rozwiązywanie problemów. Interpretacja wyników- Wrocław, listopad
Wrocław, 15.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia jednodniowe LD1/IM/11/18
Walidacja i szacowanie niepewności w badaniach fizyko-chemicznych wód i ścieków. - Wrocław, listopad
Wrocław, 15.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LD1/WK/11/18
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - Wrocław, listopad
Wrocław, 15.11.2018
Akademia Kierownika, Szkolenia trzydniowe 1
V Edycja - Kierownik Laboratorium XXI wieku - Zakopane
Zakopane, 21.11.2018 - 23.11.2018
Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/WS/11/18
Gospodarowanie odpadami - obecne wymagania prawa unijnego i krajowego.Planowane zmiany. - Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2018 - 29.11.2018
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OZ4/POS/11/18
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, listopad
Zakopane, 27.11.2018 - 30.11.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiK/11/18
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) oraz w piecu grafitowym (GFAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM1/11/18
Audit systemu zarządzania w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 szkolenie dla auditorów wewnętrznych - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Akademia środowiska pracy i BHP LZ3/AS/11/18
BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiB/11/18
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów. - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/WK/11/18
Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania - wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, działania korygujące, badania niezgodne z wymaganiami, zgoda na odstępstwo. - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania Biegłości LZ3/ZS/11/18
Metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej, jako element certyfikacji obowiązkowej/dobrowolnej oraz w odniesieniu do wymagań obliczeniowych hałasu przemysłowego - warsztaty pomiarowe - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/PB/11/18
Sterowanie jakością badań w laboratoriach branży energetycznej zgodnie z wymaganiami jednostki certyfikującej - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej LZ3/IM/11/18
Walidacja i szacowanie niepewności, jako proces w rozumieniu zapisów nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium analitycznym. Warsztaty komputerowe - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia trzydniowe LZ3/JK/11/18
Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/12/18
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne- Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Szkolenia jednodniowe LW1/BB/12/18
Jakość i bezpieczeństwo żywności w świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/IM1/12/18
Metody referencyjne czy alternatywne wymagania akredytacyjne w obszarze regulowanym prawem ochrony środowiska. - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LW1/JMZ/12/18
Norma PN_ISO 5667-11 oraz PN_ISO 5667-14 – w zakresie poboru próbek wody podziemnej - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LW1/PJ/12/18
Olej opałowy lekki i ciężki - Mazut. - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA/12/18
Opracowanie i walidacja metody analitycznej służącej do oceny pozostałości substancji aktywnej na urządzeniach produkcyjnych - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/DK/12/18
Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS)- Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/12/18
Wykrywanie GMO w żywności i paszach - wymagania prawne i metody badań - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/GML/12/18
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018 - 06.12.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WK/12/18
Doskonalenie systemu zarządzania wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce laboratorium: ryzyka i szanse, działania korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018 - 06.12.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/BW/12/18
Pożywki mikrobiologiczne w badaniach żywności, pasz, wody, kosmetyków, produktów farmaceutycznych. Szczepy odniesienia jako narzędzie monitorowania kompetencji laboratorium; Wdrożenie zmian prawnych, normatywnych, farmakopealnych z 2017 i 2018 r. - Warsza
Warszawa, 05.12.2018 - 06.12.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/12/18
System zarządzania w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - rola kierownictwa laboratorium w procesie zmian - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018 - 06.12.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/WKO/12/18
Teoria i praktyka pomiarów pH i konduktometrycznych. Zapewnienie jakości metrologicznej wyników pomiarów - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018 - 06.12.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/PB/12/18
Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej- szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych- Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018 - 06.12.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM1/12/18
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 170252018-02- warsztaty - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018 - 06.12.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/12/18
Źródła błędów wpływających na wyniki badań w laboratorium fizykochemicznym. Od poboru próbki do wyniku badań w ujęciu procesowym wg. nowych wymagań normy. - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018 - 06.12.2018
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LZ3/AM/12/18
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Zakopane, grudzień
Zakopane, 05.12.2018 - 07.12.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/IJ/12/18
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej- dla zaawansowanych. Teoria i praktyka - Zakopane, grudzień
Zakopane, 05.12.2018 - 07.12.2018
Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/QAL3/12/18
QAL3 i inne obowiązki właścicieli Automatycznych Systemów Pomiarowych wynikające z normy PN-EN 14181:2015 -Zakopane, grudzień
Zakopane, 05.12.2018 - 07.12.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/12/18
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, grudzień
Zakopane, 05.12.2018 - 07.12.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/12/18
Wdrożenie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty przygotowujące do zmian w systemie zarządzania. Procesy, ryzyko w laboratorium akredytowanym - Zakopane, grudzień
Zakopane, 05.12.2018 - 07.12.2018
Akademia badania paliw, Szkolenia trzydniowe LZ3/ZM/12/18
Węgiel kamienny i brunatny- metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO, precyzja pobierania, przygotowania i wykonania badań. Wyznaczanie podstawowych parametrów jakościowych wg norm PN i norm serii ISO.
Zakopane, 05.12.2018 - 07.12.2018
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/WS/12/18
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018 - 06.12.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/12/18
Metody SRM - stan aktualny i przyszłość. Wdrożenie normy PN-EN 13284-1:2018-2 - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018 - 06.12.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/MR/12/18
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy- Warszawa, grudnia
Warszawa, 05.12.2018 - 06.12.2018
Gospodarka odpadami, Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/JG/12/18
Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018 - 06.12.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EP/12/18
Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody - Warszawa, grudzień
Warszawa, 06.12.2018


 
 

OK

OK