Aktualne szkolenia

Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Szkolenia jednodniowe LJ1/ZS/BB01/06/18
Badania Biegłości z zakresu hałasu w środowisku organizowane zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - Toruń, czerwiec
Toruń, 25.06.2018
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OJ4/POS/06/18
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 26.06.2018 - 29.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025 LJ3/WK/06/18
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium – praktyczne szkolenie dla audytorów wewnętrznych z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy ISO/IEC 17025:2017 - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium LJ3/MB/06/18
Chromatografia cieczowa HPLC od A do Z. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM1/06/18
Nowa norma ISO/IEC 17025:2017 - sprawne wdrożenie zmian. Warsztaty - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium LJ3/IJ/06/18
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OJ3/QAL3/06/18
QAL3 i inne obowiązki właścicieli Automatycznych Systemów Pomiarowych wynikające z normy PN-EN 14181:2015 - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Akademia metrologii i kompetencji LJ3/SR/06/18
Szerokopasmowe i selektywne pomiary pól elektromagnetycznych, zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony środowiska oraz wymaganiami akredytacyjnymi - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia trzydniowe LJ3/AA/06/18
Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OJ3/AR/06/18
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 27.06.2018 - 29.06.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/09/18
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w badaniach mikrobiologicznych - wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/MS/09/18
PCR jako efektywne narzędzie do wykrywania drobnoustrojów oraz analiza filogenetyczna - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LW1/PD/09/18
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/WK/09/18
Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria (elementy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ISO 19011) - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/09/18
Nowa Norma ISO/IEC 17025:2017 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium: proces, ryzyko, szanse. Warsztaty - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018 - 13.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA/09/18
Badanie i znaczenie procesów uwalniania w rozwoju produktu generycznego - Warszawa, wrzesień
Warszawa, 12.09.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/09/18
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne- Warszawa, wrzesień
Warszawa, 13.09.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/JK/09/18
Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (woda, żywność, wymazy, odciski, powietrze) - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA/09/18
CTD moduł 3 ,,Jakość’’ - wymagania rejestracyjne - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/09/18
Zapewnienie wiarygodności wyniku - metody mikrobiologiczne i molekularne - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WK/09/18
Doskonalenie systemu zarządzania wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 w praktyce laboratorium: ryzyka i szanse, działania korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami - Kraków, wrzesień
Kraków, 19.09.2018 - 20.09.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/WK/06/18
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium – praktyczne szkolenie dla audytorów wewnętrznych z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Akademia środowiska pracy , Szkolenia trzydniowe LZ3/AM/09/18
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Zakopane, wrzesień
Zakopane, 26.09.2018 - 28.09.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK/10/18
Nowe wymagania normy PN-EN ISO 11290 w zakresie wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/WK/10/18
Szkolenie dla audytorów wewnętrznych w laboratorium (z uwzględnieniem ISO/IEC 17025:2017 i PN ISO 19011) - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018 - 04.10.2018
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LD2/AA/10/18
Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Wrocław, październik
Wrocław, 03.10.2018 - 04.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LD1/IJ/10/18
ICP - OES - Interferencje ich charakterystyka i sposoby eliminacji - Wrocław, październik
Wrocław, 04.10.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA/10/18
Opracowanie i walidacja metody analitycznej służącej do oceny pozostałości substancji aktywnej na urządzeniach produkcyjnych - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WK/10/18
Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/JK/10/18
Dobra Praktyka Laboratoryjne (GLP) w laboratorium badającym produkty lecznicze i żywnościowe - Wrocław, listopad
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/IJ/10/18
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/10/18
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LK1/IJ/10/18
ICP - OES - walidacja metody - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia badania paliw, Szkolenia jednodniowe LK1/PD/10/18
Ręczne pobieranie próbek paliw i biopaliw ciekłych. Wymagania normy PN-EN ISO 3170 oraz BHP - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018
Laboratorium, Akademia środowiska pracy , Szkolenia dwudniowe LK2/JML/10/18
Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Szacowanie wydatku energetycznego. Badanie oświetlenia elektrycznego - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/WK/10/18
Miarodajność wyników jako cel procesu. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie zmian. - Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/AB/10/18
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Kraków, październik
Kraków, 24.10.2018 - 25.10.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/10/18
Szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych - Kraków, październik
Kraków, 25.10.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/11/18
Interferencje i źródła błędów w technice ICP OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP OES - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Akademia badania paliw, Szkolenia dwudniowe LK2/PB/11/18
Laboratoryjne wyznaczenie wartości opałowej próbki biopaliwa stałego - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/11/18
Zapewnienie jakości w badaniach zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WK/11/18
Szkolenie dla audytorów wewnętrznych w laboratorium (z uwzględnieniem PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN ISO 19011) - Warszawa, listopad
Warszawa, 07.11.2018 - 08.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/MS/11/18
PCR i real - time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LD2/AA/11/18
Rola analityków w rozwoju nowego produktu w laboratorium farmaceutycznym w świetle wytycznych Q8, Q9 i Q10 - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/JK/11/18
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018 - 15.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LD1/WK/11/18
Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - Wrocław, listopad
Wrocław, 14.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LD1/WK1/11/18
Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria (elementy ISO/IEC 17025:2017 i ISO 19011) - Wrocław, listopad
Wrocław, 15.11.2018
Akademia Kierownika, Szkolenia trzydniowe 1
V Edycja - Kierownik Laboratorium XXI wieku - Zakopane
Zakopane, 21.11.2018 - 23.11.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiK/11/18
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) oraz w piecu grafitowym (GFAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/WK/11/18
Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania - wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: ocena ryzyka, działania zapobiegawcze, działania korygujące, badania niezgodne z wymaganiami, zgoda na odstępstwo. - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia trzydniowe LZ3/JK/11/18
Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania - Zakopane, listopad
Zakopane, 28.11.2018 - 30.11.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/12/18
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Porady praktyczne- Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Szkolenia jednodniowe LW1/BB/12/18
Jakość i bezpieczeństwo żywności w świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/12/18
Wykrywanie GMO w żywności i paszach - wymagania prawne i metody badań - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/WK/12/18
Doskonalenie systemu zarządzania wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce laboratorium: ryzyka i szanse, działania korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami - Warszawa, grudzień
Warszawa, 05.12.2018 - 06.12.2018
Akademia środowiska pracy , Szkolenia trzydniowe LZ3/AM/12/18
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni - Zakopane, grudzień
Zakopane, 05.12.2018 - 07.12.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/IJ/12/18
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej- dla zaawansowanych. Teoria i praktyka - Zakopane, grudzień
Zakopane, 05.12.2018 - 07.12.2018
Akademia badania paliw, Szkolenia trzydniowe LZ3/ZM/12/18
Węgiel kamienny i brunatny- metody znormalizowane. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań wg norm PN i norm serii ISO, precyzja pobierania, przygotowania i wykonania badań. Wyznaczanie podstawowych parametrów jakościowych wg norm PN i norm serii ISO.
Zakopane, 05.12.2018 - 07.12.2018


 
 

OK

OK