Aktualne szkolenia

Akademia badania paliw, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/01/19
Wdrożenie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratoriach badających paliwa. - Kraków, styczeń
Kraków, 23.01.2019 - 24.01.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA/01/19
CTD moduł 3 Jakość - wymagania rejestracyjne - Warszawa, styczeń
Warszawa, 30.01.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/01/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium. Warsztaty- Warszawa, styczeń
Warszawa, 30.01.2019 - 31.01.2019
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/WS/01/19
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Warszawa, styczeń
Warszawa, 30.01.2019 - 31.01.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/WKO/01/19
Wymagania dla producentów materiałów odniesienia wg. normy PN-EN ISO 17034:2017 i innych dokumentów - Warszawa, styczeń
Warszawa, 30.01.2019 - 31.01.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia środowiska pracy i BHP, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/JS/01/19
Zapewnienie jakości badań zgodnie z zasadami DPL (GLP) - Warszawa, styczeń
Warszawa, 30.01.2019 - 31.01.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LW3/BiP/01/19
Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce. Wykłady i zajęcia laboratoryjne - Warszawa, styczeń
Warszawa, 30.01.2019 - 01.02.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/01/19
Potwierdzenie (walidacja/weryfikacja) metod mikrobiologicznych, serologicznych, molekularnych dla żywności, wody, materiału biologicznego, próbek środowiskowych z uwzględnieniem różnych technik - Warszawa, styczeń
Warszawa, 31.01.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LK1/MG/02/19
Produkcja i bezpieczeństwo kosmetyków w świetle wymagań nowej ustawy o produktach kosmetycznych - Kraków, luty
Kraków, 13.02.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/PK/02/19
Szkolenie dla nowych audytorów wewnętrznych w laboratorium z uwzględnieniem normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 i PN ISO 19011. - Kraków, luty
Kraków, 13.02.2019 - 14.02.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LK2/PKK/02/19
Badanie zapylenia w środowisku pracy. Pobieranie próbek powietrza. Ocena narażenia zawodowego na pyły i czynniki chemiczne w świetle aktualnego Rozporządzenia MRP i PS z 12 czerwca 2018 r.- Kraków, luty
Kraków, 13.02.2019 - 14.02.2019
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LK2/SZ/02/19
Warsztaty komputerowe technik statystycznych. Ekspert walidacji metod analitycznych i szacowania niepewności pomiarów. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych- Kraków, luty
Kraków, 13.02.2019 - 14.02.2019
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OK1/WS/02/19
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne i projektowane zmiany - Kraków, luty
Kraków, 14.02.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK2/02/19
Walidacja pobierania próbek do badań mikrobiologicznych - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OD2/WS/02/19
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/IM/02/19
Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium: proces, ryzyko, szanse. Warsztaty - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LK2/AB/02/19
Spójność pomiarowa i kompetencje techniczne personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LD2/BP/02/19
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Wrocław, luty
Wrocław, 27.02.2019 - 28.02.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK/02/19
Nowe wymagania normy PN-EN ISO 11290 w zakresie wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes - Wrocław, luty
Wrocław, 28.02.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/03/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i znowelizowanych dokumentów PCA. - Zakopane, marzec
Zakopane, 13.03.2019 - 15.03.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/GiB/03/19
Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych. Teoria chromatografii w praktyce. Rozwiązywanie problemów- Zakopane, Marzec
Zakopane, 13.03.2019 - 15.03.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania Biegłości LZ3/ZS/03/19
Metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej, jako element certyfikacji obowiązkowej/dobrowolnej oraz w odniesieniu do wymagań obliczeniowych hałasu przemysłowego - warsztaty pomiarowe - Zakopane, marzec
Zakopane, 13.03.2019 - 15.03.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, woda/ścieki, Szkolenia jednodniowe LW1/ML/03/19
Analiza sensoryczna wody według aktualnych norm - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OW1/WS/03/19
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne i projektowane zmiany - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia jednodniowe LW1/AA1/03/19
Wzorce farmakopealne i robocze w farmacji. Standaryzacja wzorców. - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia dwudniowe LW2/IJ/03/19
Interferencje i źródła błędów w technice ICP-OES, ich charakterystyka i sposoby eliminacji. Sterowanie jakością w technice ICP-OES - Warszawa, Marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/AM/03/19
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni. - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/WKO/03/19
Teoria i praktyka pomiarów pH i konduktometrycznych. Zapewnienie jakości metrologicznej wyników pomiarów - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/03/19
Wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym i wzorcującym - Warszawa, marzec
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Akademia statystyki laboratoryjnej, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/03/19
Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności w ujęciu procesowym zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-0 w laboratorium analitycznym. Monitorowanie, identyfikacja i eliminacja źródeł błędów. Warsztaty komputerowe. - Warszawa,
Warszawa, 20.03.2019 - 21.03.2019
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LW1/MB/03/19
Optymalizacja metody i rozwiązywania problemów w HPLC dla zaawansowanych - Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/03/19
Wdrażanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium mikrobiologicznym- Warszawa, marzec
Warszawa, 21.03.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia jednodniowe LK1/HW/03/19
Audytowanie systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02 - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Szkolenia jednodniowe LW1/TG/03/19
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu - Warszawa, marzec
Warszawa, 27.03.2019
Kategorie szkoleń, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LK1/MS/03/19
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzia diagnostyczne - projektowanie reakcji, analiza wyników, walidacja i najczęściej napotykane problemy - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OK2/WS/03/19
Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019 - 28.03.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/PK/03/19
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019 - 28.03.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LK2/IM/03/19
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 170252018-02- Warsztaty - Kraków, marzec
Kraków, 27.03.2019 - 28.03.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/PK/04/19
Kompetencje i obowiązki kierownictwa w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2. - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/MR/04/19
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy- Warszawa, kwietnia
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia dwudniowe LW2/AA/04/19
Rola analityków w rozwoju nowego produktu w laboratorium farmaceutycznym w świetle wytycznych Q8, Q9 i Q10 - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/KN/04/19
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 03.04.2019 - 04.04.2019
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/IJ/04/19
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej w badaniach próbek środowiskowych- Warszawa, kwiecień
Warszawa, 03.04.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Gospodarka wodno-ściekowa, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/04/19
Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym oraz najczęściej występujące niezgodności w badaniach mikrobiologicznych - wymagania normy ISO/IEC 17025:2018-02 - Warszawa, kwiecień
Warszawa, 04.04.2019
Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/WS/04/19
Gospodarowanie odpadami - obecne wymagania prawa unijnego i krajowego. Planowane zmiany. - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 09.04.2019 - 11.04.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/04/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian i oceny ryzyka. Warsztaty. - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/IJ/04/19
ICP-OES: Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/PK/04/19
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania Biegłości LZ3/ZS/04/19
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AB/04/19
Spójność pomiarowa, świadectwa wzorcowania, CRM/RM zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
Laboratorium, Akademia farmacji, Szkolenia trzydniowe LZ3/AA/04/19
Walidacja, weryfikacja i transfer metod analitycznych w laboratorium farmaceutycznym - Zakopane, kwiecień
Zakopane, 10.04.2019 - 12.04.2019
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/EG/05/19
ASA z atomizacją w płomieniu (FAAS). Rozwiązywanie problemów analitycznych. Praktyczne porady- Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LW2/GML/05/19
Bezpieczeństwo pracy w laboratorium w tym ocena ryzyka na czynnik chemiczny. Gospodarka odpadami w laboratorium. - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/05/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium. Warsztaty.- Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/JK/05/19
Zasady pobierania i przygotowania próbek pobranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych wg znowelizowanych norm PN-EN ISO 6887-1 do 6 - Warszawa, maj
Warszawa, 08.05.2019 - 09.05.2019
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia jednodniowe LW1/DK/05/19
Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) oraz z generowaniem wodorków (HGAAS) i generowaniem zimnych par (CVAAS)- Warszawa,maj
Warszawa, 09.05.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia trzydniowe LZ3/AS/05/19
BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CLP - Zakopane, maj
Zakopane, 22.05.2019 - 24.05.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LZ3/IM/05/19
Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium: proces, ryzyko, szanse. Warsztaty. - Zakopane, maj
Zakopane, 22.05.2019 - 24.05.2019
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia trzydniowe LZ3/BP/05/19
Zarządzanie jakością pożywek mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań - Zakopane, maj
Zakopane, 22.05.2019 - 24.05.2019
Kategorie szkoleń, Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LD1/JK/05/19
Monitoring zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego i wewnątrz budynków - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019
Kategorie szkoleń, Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe OD1/WS/05/19
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - obowiązujące wymagania prawne i projektowane zmiany - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019
Akademia środowiska pracy i BHP, Szkolenia dwudniowe LD2/AM/05/19
Krystaliczna krzemionka w środowisku pracy - oznaczanie metodą spektrometrii w podczerwieni. - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019 - 30.05.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/KN/05/19
Vademecum nowego pracownika akredytowanego laboratorium badawczego - proces, ryzyko, szanse - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019 - 30.05.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LD2/PK/05/19
Wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium badawczym i wzorcującym - Wrocław, maj
Wrocław, 29.05.2019 - 30.05.2019
Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia dwudniowe LW2/IM/06/19
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 170252018-02- Warsztaty - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 12.06.2019 - 13.06.2019
Laboratorium, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia jednodniowe LW1/HW/06/19
Potwierdzenie ważności wyniku - metody mikrobiologiczne i molekularne - Warszawa, czerwiec
Warszawa, 13.06.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM/06/19
Dostosowanie dokumentacji w laboratorium do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium. Warsztaty. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 26.06.2019 - 28.06.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/PK/06/19
Kurs auditora wewnętrznego. Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 26.06.2019 - 28.06.2019
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badania Biegłości LJ3/ZS/06/19
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Jastrzębia Góra, czerwiec
Jastrzębia Góra, 26.06.2019 - 28.06.2019
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LJ3/GIK/07/19
ASA - absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) oraz w piecu grafitowym (GFAAS). Doskonalenie kompetencji technicznych - Jastrzębia Góra, lipiec
Jastrzębia Góra, 03.07.2019 - 05.07.2019
Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LJ3/AB/07/19
Doskonalenie kompetencji technicznych w laboratorium fizyko-chemicznym. Świadectwa wzorcowania i certyfikowane materiały odniesienia - Jastrzębia Góra, lipiec
Jastrzębia Góra, 03.07.2019 - 05.07.2019
Laboratorium, Akademia zarządzania wg 17025, Szkolenia trzydniowe LJ3/IM/07/19
Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02- omówienie istoty zmian. Sprawne wdrożenie zmian w laboratorium: proces, ryzyko, szanse. Warsztaty. - Jastrzębia Góra, lipiec
Jastrzębia Góra, 03.07.2019 - 05.07.2019


 
 

OK

OK